Превод КСКСКСКС на италијанском језику:


  Речник Српски-Италијан

ауто - превод : управљач - превод : даљински - превод : ауто - превод : даљински - превод : ауто - превод : ауто даљински управљач - превод :
кључне речи : Macchina Auto Sali Guidare Nuova

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Откривен је погрешан даљински управљач
Rilevato telecomando non corretto
даљински
Telecomando
Даљински управљачиComment
TelecomandiComment
Даљински управљачи и режими
Telecomandi e Modalità
Инфрацрвени даљински управљачи под ЛинуксомName
Telecomando a infrarossi di LinuxName
Оставите ауто.
Lasci la macchina qui.
Који ауто?
Quale auto?
Премијеров ауто задржан .
Trattenuta la macchina del Primo Ministro.
Ауто је напољу.
La vostra macchina è qui fuori.
Улази у ауто.
Entra in macchina.
Ауто није овде.
L'auto non è qui.
Изгубио сам ауто.
Ho perso la mia auto.
Узео си ауто.
Hai preso l'auto.
Чека нас ауто.
Abbiamo una macchina che ci aspetta qua fuori.
Режим је подразум ијеван за свој даљински
La modalità è la predefinita per il relativo telecomando
Мучим са вечном свраб за ствари даљински.
Io sono tormentato da un prurito eterno per le cose a distanza.
То је његов ауто.
Quella è la sua macchina.
Значи, сада посматрајмо ауто.
Riflettiamo sulla macchina.
Тони, ступите у ауто!
Perché devo venire qui e prendersi cura delle cose da me? Tony, entra in macchina!
Ауто доле је твој.
La macchina di sotto è tua.
АУТО СТАНИЦА БЕНЗИН УЉЕ
AUTOSTELLO CIRCLE BENZINA OLIO
Хоћеш да опереш ауто?
vuoi lavare l'auto?
Нека ауто буде спреман.
Fa' mettere la macchina all'entrata.
Ауто ми је доле.
Sì. La mia macchina è giù.
Сада, хајде да посматрамо ауто.
Ora occupiamoci della macchina.
Колико вас не вози ауто?
Quanti di voi non usano la macchina?
Ауто је све што имају.
Quell'auto è tutto ciò che hanno.
Ћути и улази у ауто.
Taci ed entra in macchina.
Да. Дошли смо по ауто.
Siamo venuti per l'auto.
Оставио сам ауто у гаражи.
Ho appena messo la mia auto in garage.
Дошли су по мој ауто.
Sono venuti per la mia auto.
Позајмићу вам ауто да погледате.
Vorrei andare a darci un'occhiata.
Даљински не подржава ниједно дугме дефинисано у изабраном профилу
The name of a parameter
Он вас добили да масти ауто?
Egli vi ha quella macchina grasso?
О, заустави ауто за тренутак, Лесли.
Fermi la macchina un istante, Lesley!
Студио је хтео само твој ауто.
Lo studio voleva la tua auto. Cosa?
Однећу торбе господина Гилиса у ауто.
Porto le valigie del signor Gillis in macchina.
Да ли Вам је ауто испред?
La sua macchina è là fuori?
Инфрацрвени систем је прекинуо везу. Даљински управљачи више нису доступни.
Il sistema a infrarossi ha interrotto la connessione. I telecomandi non sono più disponibili.
Они не слупају цео ауто, знате то није вредно да уништите цео ауто да бисте тестирали.
In realtà, non distruggono tutta la macchina non serve distruggerla tutta.
Ауто је 50 стопа удаљен од веверице.
Un'auto è a 50 piedi (15m) dallo scoiattolo.
Џин је рестаурирао овај ауто сто година.
Sono su per giù un milione di anni che Gene ripara quest'auto.
Можда би било боље да узмем ауто...
Farei meglio a prendere l'auto...
Узми ауто, и однеси сценарио у Парамаунт.
Prendi l'auto e porta la sceneggiatura alla Paramount.
Ауто је као створен за Кросбијев филм.
È perfetta per il film di Crosby.