Превод КСКСКСКС на италијанском језику:


  Речник Српски-Италијан

захвалност - превод : захвалност - превод : захвалност - превод : захвалност - превод : изразим своју захвалност - превод : изразим своју захвалност - превод : захвалност - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Доказаћу вам своју захвалност.
Sono così felice. Grazie di cuore.
Желим да вам изразим захвалност што сте нас оставили у животу.
Le esprimo la mia gratitudine, Capitano. Grazie per averci salvato.
Ваша захвалност ми није потребна.
Non voglio nessuna gratitudine.
Не треба нам његова захвалност!
Non la vogliamo la sua gratitudine! Non la vogliamo la sua gratitudine!
Зашто? Очима могу да изразим све.
Il mio sguardo può dire ciò che voglio.
Ово је први пут да Немо покаже захвалност.
Dopo tutto, e' la prima volta che Nemo mostra un po' di gratitudine.
Одличан начин да се повећа друштвена отпорност је захвалност.
La gratitudine è un modo fantastico per stimolare la resistenza sociale
Попушићу своју.
Fumerò una delle mie.
Имам своју.
Ho la mia.
Број четири волео бих да сам имао храбрости да изразим правог себе.
Numero 4 Se solo avessi avuto il coraggio di essere me stesso.
Унесите своју лозинку.
Per favore immetti la tua password qui sotto.
Искористите своју тежину!
Metteteci tutto il peso!
Обавите своју дужност.
Signor Morrison, proceda.
Поседује своју земљу.
Ha della terra.
Хоћу своју пензију.
Voglio prendere la pensione io.
И своју сам.
Compresa la mia.
Унесите своју текућу лозинку
Immetti la tua password attuale
Упишите своју е пошту
Scrivi il tuo indirizzo di posta
Иди у своју собу.
Vai nella tua stanza.
Како деле своју културу?
Come condividono la loro cultura?
Ево да своју љубав!
Ecco il mio amore!
Улази у своју лежаљку!
Si stenda sulla sua branda, prima che la metta ai ferri!
Одслужио сам своју казну.
Ma ho già scontato la punizione.
Имали смо своју љубав.
Ci siamo amati, tutto qui.
Идем у своју канцеларију.
Di che parla? Dimenticate.
Идите у своју кабину.
Vada nella sua cabina.
Изгубила је своју лутку.
Ha perduto una bambola.
Сачувај своју дуксерицу, Сидни.
Un attimo di pazienza, Sidney.
Сад ја имам своју.
Ora tocca a me.
Браниш своју сестру, фолиранту?
Difendi tua sorella? Che ipocrita!
Онда је изазвала, почела је у своју столицу, стави своју руку.
Poi ha suscitato, ha iniziato nella sua sedia, ha alzato la mano.
изменити своју корисничку пријавну лозинку
modificare la tua password di accesso utente
Амарок откријте своју музику! Name
Amarok Riscopri la tua musica! Name
Кликните да промените своју слику
Fai clic qui per cambiare immagine
Седам ће добити своју колону.
Il 7 ottiene la propria colonna.
Ајде, иди у своју собу.
Vai, vai nella tua stanza.
Скоро мислио сам своју жену.
You aveva quasi pensato che era stata sua moglie.
Ја сам пропустио своју шансу.
Io l'ho mancata.
Појео си и своју дугмад?
E i tuoi bottoni li hai già mangiati?
Пази на своју хаљину, Лисет.
Attenzione al tuo vestito, Lucette.
Не иди у своју собу.
Non salire nella tua camera!
И увек следи Савест своју!
E fatti sempre guidare dalla tua coscienza!
Па настављам своју акцију прочишћења.
E ora, in piena libertà, io riprendo la mia campagna di risanamento.
Овакве кризе имају своју сврху.
In fin dei conti, queste crisi hanno un lato positivo.
Остао је уз своју мајку.
È sempre stato con la mamma.