Превод КСКСКСКС на немачком језику:


  Речник Српски-Немачки

пуњење - превод : пуњење - превод : Цахиер Де пуњење - превод :
кључне речи : Demille Monet Carlo Magazin Ladung Aufgeladen Laden

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Де Бурсак.
De Bursac.
Де Мила?
DeMille?
Де Талахасе.
De Tallahassee.
Ендру де Квинси
Andrew de Quincey
Адријан де Грот
Adriaan de Groot
Анри де Валанс
Henry de Valence
Те Е Де.
T, E, D.
Обри де Греј
Aubrey de Grey
Де индивидуализација себе.
Entindividualisierung des Selbst.
Пол де Бурсак.
Paul de Bursac. Das reicht.
чилеански унидад де фоментоName
Chilenische Unidad de FomentoName
мексички унидад де инверсионName
Mexican Unidad de InversionName
Гаел де Шалендар Kleag)
Gael de Chalendar alias Kleag
Хелио Ћисини де Кастро
Helio Chissini de Castro
Хон де Андрес Фријас
Jon de Andrés Frías
Публика те е де.
Publikum T, E, D.
(Публика те е де.)
(Publikum T, E, D.)
Ово је де Бурсак.
Das ist de Bursac.
Шаљеш га Де Милу?
Du schickst es DeMille?
Да, господине Де Мил.
Ja, Mr DeMille.
Не. А Де Мил?
Und DeMille?
Тако је те е де исто што и еф е де .
Also ist T, E, D dasselbe wie F, E, D.
колумбијски унидад де валор реалName
Kolumbianischer Unidad de Valor RealName
Оно је де професионализовало издаваштво.
Es hat das Veröffentlichen ent professionalisiert.
Добро де, жено, добро је.
Schon gut, Frau.
Из Бразила, Рио де Жанеиро.
In Brasilien. Rio.
Господин и Госпођа де Бурсак.
Herr und Frau de Bursac. Stimmt doch, oder?
Не, не. Де лукс издање.
Nein, nein, LuxusAusgabe.
Узећу Де Мила да режира.
DeMille wird Regie führen.
Састанак са господином Де Милом!
Zu Mr DeMille, öffnen Sie das Tor.
Реците Де Милу да стижем.
Sag DeMille, dass ich gleich komme.
Ја сам Маркиз де Лаборде.
Ich bin der Marquis de Labordere.
2002 2005, Гаел де Шалендар
2002 2009, Gaël de Chalendar
Здраво. Гђица Браунинг, Госпођа де Бурсак.
Fräulein Browning, Frau de Bursac.
Предај га лично господину Де Милу.
Geben Sie es Mr DeMille persönlich.
Де Мил је Лав, ја Шкорпија.
DeMille ist Löwe, ich bin Skorpion.
Норма Дезмонд, за господина Де Мила.
Norma Desmond möchte Mr DeMille sehen.
Гордоне, Ц. Б. Де Мил овде.
Gordon, hier spricht Mr DeMille.
Три. О, де и еф превише познато.
Oh, D und F zu bekannt.
Колико дуго сте у Форт де Франсу?
Wie lange weilen Sie schon in Fort de France?
Госпођа де Бурсак жели да те види.
Frau de Bursac möchte dich sehen.
А сада Пол и Госпођа де Бурсак.
Und jetzt Paul und Frau de Bursac.
Гдине Дауд, бољим де да не можемо.
Das geht leider nicht.
Де Мил може да чека на мене.
DeMille kann warten, bis ich bereit bin.
ПРОДУЦЕНТА И РЕЖИСЕРА СЕСИЛ Б. де МИЛА
WERDEN WIE PILGER DEN GRUND BESUCHEN, AUF DEM MOSES