Превод КСКСКСКС на немачком језику:


  Речник Српски-Немачки

исход - превод : исход - превод : неонатални - превод : исход - превод : неонатални исход - превод :
кључне речи : Ergebnis Ausgang Unendlich Nora Ausgeht

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

А исход ће бити решен за неколико деценија.
Und die Lösung werden wir in wenigen Jahrzehnten haben.
И на крају, шта је очекивани исход у бејзболу?
Und zu guter Letzt, was ist das erwartete Ergebnis von Baseball?
Извините али не могу да чекам на исход борбе.
Schade, dass ich nicht warten kann.
Једини начин да се сазна исход је, заправо, једноставно посматрање његовог напредовања.
Der einzige Weg das Ergebnis herauszufinden ist quasi, eben zu schauen, wie es sich entwickelt.
Да ли сте направили истинске конфликте са истином који стварају сумњу у могући исход?
Hat man authentische Konflikte konstruiert, so aufrichtig, dass man zweifelt, zu welchem Ende die Geschichte findet?
Када има редак ресурс који жели да претвори у пожељни исход, размишља у терминима ефикасности.
Wenn es eine knappe Ressource gibt, die sie in ein erwünschtes Ergebnis umsetzen möchten, denken sie an Effizienz.
Али када се исход какав смо замислили обрне у нешто сасвим неочекивано, ми се смејемо.
Doch wenn das von uns Erwartete plötzlich etwas ganz unerwartetes wird, dann lachen wir.
Исход пркоси логици, даје нови угао сагледавања проблема, и публика изражава своје дивљење путем смеха.
Das Finale trotzt der Logik, schafft neue Einblicke in die Problematik und die Zuschauer zeigen ihre Verblüffung durch Lachen.
А крајњи исход овога је да те алге морају регуларно да се чисте булдожерима са плажа Бретање.
Und im Nettoergebnis müssen die Strände der Bretagne regelmäßig von diesem Zeug mit Bulldozern befreit werden.
Према строгој методологији срећне планете, постали смо мање ефикасни у претварању нашег ретког ресурса у исход какав желимо.
Und bei strikter Anwendung der Happy Planet Methodik, werden wir weniger effizient dabei, unsere ultimativ knappe Ressource zu dem Ergebnis zu führen, das wir wollen.
Бизаран исход овога је да већина наше модерне културе је заправо заснована на овим претпоставкама о нашој демографији.
Und das absonderliche Ergebnis davon ist, dass die meisten Aspekte unserer Populärkultur in der Tat auf diesen Annahmen basieren zu unserer Demographie.
А исход је сјајна комедија која је такође испоручилац информација који по кредибилитету и одрживости постаје надмоћнији од професионалних медија.
Das Ergebnis ist grosse Comedy, die Inhalte besser vermittelt und nachweislich glaubwürdiger und erinnerbarer ist als professionelle Nachrichtenmedien.
Користећи овај алат изнова и симулирајући исход за исходом, људи могу схватити да их њихова данашња улагања и штедња воде у светлију будућност.
Indem sie dieses Tool wieder und wieder verwenden und Ergebnis um Ergebnis simulieren, können die Leute verstehen, dass die Investitionen und Einsparungen, die sie heute vornehmen, ihr Wohlergehen in der Zukunft bestimmen.
Зато овде имам креатор расподеле где уместо бројчаног приказа резултата, покажем људима шта све иде уз тај исход, посебно какве станове могу приуштити ако имају пензију од 3.000, 2.500, 2.000 долара месечно и тако даље.
Hier habe ich also einen Verteilungsbildner erstellt, bei dem ich den Leuten anstatt numerischer Ergebnisse zeige, was sie mit diesen Ergebnissen erzielen können, insbesondere welche Wohnungen sie sich damit leisten können, wenn sie bei 3.000, 2.500, 2.000 Dollar etc. pro Monat in Rente gehen.
То значи да ће они овде присутних који имају мање од 50 или 60 година видети како ће се ови парадокси разрешити, а они од нас преко 60 година можда неће видети исход, али наша деца и унуци сигурно хоће.
Das heißt, diejenigen von uns, die jünger sind als 50 oder 60 Jahre, werden sehen, wie diese Paradoxien aufgelöst werden, und diejenigen, die über 60 sind, werden die Auflösung nicht erleben, aber unsere Kinder und Enkel sicherlich.