Превод КСКСКСКС на шпанском језику:


  Речник Српски-Шпански

власништво - превод : власништво над имовином - превод : власништво - превод : власништво - превод : власништво - превод : власништво над имовином - превод : власништво над имовином - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Не могу да пром ијеним власништво над ресурсом
Imposible cambiar el propietario del recurso
Власништво
Propietario
Власништво Круне.
Propiedad de la Corona.
Нису власништво Круне.
No son propiedad de la Corona.
Право злато, власништво капетана Кида.
Oro verdadero del Capitán Kidd.
У реду, изволите. Животиња је власништво Мрс.
El animal está en poder de la Sra. Warriner.
Поступци над сликама
Operaciones con imágenes
Поступци над сликом
Operaciones con imágenes
Поступци над сликом
Operaciones de imágenes
n над m
n sobre mFactorial
над свим фајловима
Activar con todos los archivos
над шифрованим фајловима
Activar con archivos cifrados
Схваташ да је власништво Морнарице Има вредност, зар не?
Sabe que las propiedades de la Armada son valiosas.
Прозори лебде над коцком
Las ventanas flotan sobre el cubo
Трака радњи над збирком
Barra de herramientas de las acciones de la colección
Поставке радњи над контактима
Preferencias de acciones de contactos
Поступак над не сокетомQNativeSocketEngine
Operación sin socket
Пром ијени показивач над везом
Cambiar cursor sobre enlaces
Изврши наредбу над садржајем клипборда
Ejecutar orden en el contenido del portapapeles
Мени са операцијама над прозорима
Menú de operaciones de la ventana
Тајанствени образац над правоугаоним блоковимаName
Un diseño misterioso sobre bloques rectangularesName
Поступак над сокетом није подржанQNativeSocketEngine
La operación sobre el socket no está permitida
Че Олуја над за мало.
Th tormenta en un rato.
Изгубио сам контролу над учионицом.
Había perdido el control de la clase.
Старатељство над псом припада Мрс.
Se otorga la tenencia del perro a la Sra. Warriner.
Памет влада над снагом,пријатељу.
Tengo más cerebro que fuerza.
Он је кит над китовима.
Puede comerse un barco entero.
Дозволе приказује власништво ставке и дозволе приступа, које можете ту и изменити.
Permisos, que le muestra el propietario y los permisos de acceso y le permite cambiar dichos permisos.
Ручно изврши радњу над тренутним клипбордом
Invocar manualmente la acción en el portapapeles actual
Позив члана DocumentManager над уништеним објектом
Llamada de un miembro de DocumentManager en un objeto destruido
Позив члана KATE над уништеним објектом
Llamada de un miembro de Kate en un objeto destruido
Позив члана MainWindow над уништеним објектом
Llamada de un miembro de MainWindow en un objeto destruido
Прикажи преглед при лебдењу над језичком
Mostrar vista previa al pasar por encima de una pestaña
Кругу да траже над његовом раме.
Vino el vicario para mirar por encima de su hombro.
Посматрам шифрат над k и m.
Veámoslo.
Ево сад кружимо над Источном обалом.
Aquí nos movemos hacia arriba por la costa este.
Сада имате контролу над сопственом судбином.
Ustedes ahora tienen control sobre sus propios destinos.
Мач који ти виси над главом!
Soy la espada que pende sobre tu cabeza!
Враћа последњу промену извршену над листом контаката.
Anula el último cambio realizado a la lista de contactos.
Непомуков сервис за надгледање измена над фајловимаComment
Servicio de monitor de archivos de Nepomuk para monitorizar cambios de los archivosComment
Понови радње над ставком изабраном из историјата
Repetir las acciones sobre un elemento seleccionado del historial
Извршим операцију XOR над кључем и шифратом.
Hago XOR de nuevo sobre la clave y el texto cifrado.
Али морам бити брз над овом питању.
Pero tengo que ser puntual sobre este asunto.
Немаш баш много контроле над њим, Енглез.
Tienes un gran control, inglés.
Ctrl S уписује све измене учињене над сликом.
Ctrl S Guarda los cambios hechos sobre la imagen.