Превод КСКСКСКС на шпанском језику:


  Речник Српски-Шпански

индикација - превод : индикација - превод : индикација - превод : власништва - превод : индикација - превод : индикација власништва - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

По правилу, када сам чуо неке мало индикација ток догађаја, ја сам у стању да себе водич на хиљаде других сличних случајева који се јављају на мој меморије.
Como regla general, cuando he escuchado algún indicio leve de la marcha de los acontecimientos, estoy capaz de guiarme por los miles de otros casos similares que ocurren a mi la memoria.