Превод КСКСКСКС на шпанском језику:


  Речник Српски-Шпански

црпљење воде - превод : црпљење - превод : воде - превод : воде - превод :
кључне речи : Agua Aguas Vaso Llevan Caliente

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Воде.
Agua.
Воде...
Agua.
Воде.
Agua!
Воде?
Qué dice?
Близу воде.
Cerca del agua.
Хоћеш воде?
Quieres agua?
Воде, друже.
Agua, compañero.
Боцу воде.
Una botella de agua.
Воде, брзо!
Agua.
Дајте воде!
Agua!
Ево воде!
Aquí tienes agua.
Нема довољно воде.
No hay agua suficiente.
Ученици воде игру.
Los alumnos controlan el juego.
Нико без воде.
Ninguno sin agua .
Дајте му воде.
Dadle agua.
Ријано, дај воде.
Riano, agua.
Канал... Звук воде...
El canal... el sonido del agua...
С боцом воде.
Con la botella.
Две минералне воде.
Dos aguas minerales.
Попиј мало воде.
No quiere un vaso de agua?
Без воде нема живота.
Quizás, en el universo, si no hay agua, no hay vida.
Нема воде, каменито тле.
No hay agua, tiene suelo rocoso .
Донеси и топле воде.
Tráeme agua caliente también.
Шта се дешава испод воде?
Qué pasa bajo el agua?
Веома мало воде се баца.
Se desperdicia muy poca agua.
Размештање воде. Чамац потискује воду.
Los barcos desplazan agua.
Напустио је посао. Тражи воде.
Dejó su trabajo por agua.
Смањићу следовање воде, целој посади.
Cortaré la ración de agua para toda la tripulación.
Има Сунца, земље и воде.
Hay sol, tierra y agua.
Ево воде за спржене усне.
Toma agua para tus labios sedientos.
Могу ли добити мало воде?
Un vaso de agua, por favor.
Колико људи помножено са колико воде.
Tantas personas multiplicado por tanta agua.
Раствара се у одређеној количини воде.
Eso se disuelve en agua.
Поглед на гомиле воде газерс тамо.
Mira a la multitud de observadores de agua allí.
Ефикаснија употреба воде је сасвим могућа.
Es posible alcanzar una mayor eficiencia en el uso del agua.
Мирне воде и велико златно море.
Aguas tranquilas y el gran mar dorado.
Марија, да ли је остало воде?
María, quedó un poco de agua?
Пешачила бих... да нема толико воде.
A pie si pudiera andar por el mar.
Пешачила бих да нема толико воде.
Me iría a casa a pie si pudiera andar por el mar.
Могу ли да добијем чашу воде?
Puede darme un vaso de agua?
Воде се борбе и за најмање село.
Combaten incluso por controlar el pueblo más pequeño .
Ове тежње не воде увек најбољим изборима.
Estos ejes no siempre te llevan a tomar las mejores decisiones.
Има милијарду људи без чисте, пијаће воде.
Hay mil millones de personas sin agua potable.
Даћемо му хране, воде, сабљу и компас.
Con comida, agua, machetes y brújula.
Ауту треба воде и 40 литара бензина.
Agua y 10 galones de gasolina.