Превод КСКСКСКС на бенгалски језик:


  Речник Српски-бенгалски

доступан - превод : доступан - превод : доступан - превод : доступан у закону - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

доступан садржајName
Comment
Опис није доступан.
ক ন বর ণন প ওয় য চ ছ ন
Преглед није доступан.
ক ন প র কদর শন প ওয় গ ল ন
Нови виџет је постао доступан на мрежи. Name
Name
Шта ја ту могу када има старатељство по закону?
আর আইনত ত ম র দ য় ত ব এখন ত র হ ত , আম আর ক ইব করত প র ?
Ценим ја то, али по тексашком државном закону, без овереног пуномоћја најближи сродник задржава старатељство.
আম আপন র য ক ত ম ন ন চ ছ , ক ন ত ট ক স স স ট ট আইন অন য য় , প ত ম ত র ল খ ত দল ল ছ ড় আপন র আব দন মঞ জ র কর হব ন
У реду, у реду, у реду, у реду.
ঠ ক আছ .
У реду, у реду. У реду.
আচ ছ ব ব আচ ছ
У
У реду? У реду.
ঠ ক আছ
У помоћ, у помоћ!
ব চ ও, ব চ ও!
У реду, у реду...
ওক , ওক .
У реду, у реду.
ঠ ক আছ , ঠ ক আছ
У реду, у реду.
আচ ছ আচ ছ
У угао! У угао!
কর ন র য ও
У ђавола, у ђавола.
ম রন স য র . ম রন . নড়ব ন .
По RICO закону, ако, једног од њих можете гонити за кривични прекршај, можете их, све, оптужити за исто дело.
RICO'র ক স যদ অপর ধ র ন ম ক ন চ র জশ ট ত র কর য য়... ত ম সব র উপর একট ই চ র জশ ট করত প রব .
Пронаћи у колима у трави.
প ল শ আম র ল শ জঙ গল র ভ তর গ ড় র প ছন থ ক উদ ধ র করব
У врећу. У јебену врећу!
ব য গ র খ !
У реду, руке у вис!
সব র হ ত উপর .
У реду, руке у вис!
সব ই হ ত উপর ত ল .
У реду је. У реду.
ওক .
У сефу у мом камиону.
আম র ট র ক বন দক
Идеш у боравка у бакино.
ত ম দ দ র স থ এখ ন থ কব
У добру и у злу.
ভ ল অথব খ র প সব সময় র জন য ব শ র ভ গ খ র প সময় র জন য
Борба у кавезу, у реду.
খ চ র লড় ই, আচ ছ
У реду, у праву си.
আচ ছ ত ই ঠ ক
Господине, по закону смо обавезни да пријавимо промену адресе, а не зато што нам се то свиђа или не свиђа.
স য র, আমর ঠ ক ন পর বর তন কর জ ন ন র জন য আইন প রণয়ন কর ছ ক ন ত সব ই ত আইন ম নত চ য় ন , ব ঝ ছ ন?
У бајтовимаName
Kwin পর ক ষ Name
у погону
চলছ
у угао
শ ন য ক ণব শ ষ ট
Излаз у
আউটপ ট য ব
Тражи у
এখ ন দ খ
У реду
ব শ
Преглед у
প র ক দর শন
У СинсинатијуName
Name
У реду
ব শ
У здравље!
ত ম র সক ল শ ভ হ ক
У затвору.
জ লখ ন য়
У реду.
কর !
У реду.
ঠ ক আছ .
У реду.
দ র ন.
У реду!
У реду.
ঠ ক আছ ন শ চয়ই.
У реду.
ঠ ক আছ ...