Превод КСКСКСКС на бенгалски језик:


  Речник Српски-бенгалски

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Већина докумената је изгубљена у рату.
য দ ধ র সময় প র য় সব র কর ডই হ র য় গ য় ছ ল.
Ужина је изгубљена.
ন য র ন র ম ল কর ছ .
Два изгубљена путника?
দ ই জন পথ হ র ন পর যটকক ?
Била сам изгубљена.
ছ ল
Тренутна скрипта ће бити изгубљена.
বর তম ন স ক র প ট ম ছ য ব
Изгубљена веза са дневником конзоле
Cannot open console log source
У реду, у реду, у реду, у реду.
ঠ ক আছ .
У реду, у реду. У реду.
আচ ছ ব ব আচ ছ
У
У реду? У реду.
ঠ ক আছ
У помоћ, у помоћ!
ব চ ও, ব চ ও!
У реду, у реду...
ওক , ওক .
У реду, у реду.
ঠ ক আছ , ঠ ক আছ
У реду, у реду.
আচ ছ আচ ছ
У угао! У угао!
কর ন র য ও
У ђавола, у ђавола.
ম রন স য র . ম রন . নড়ব ন .
Пронаћи у колима у трави.
প ল শ আম র ল শ জঙ গল র ভ তর গ ড় র প ছন থ ক উদ ধ র করব
У врећу. У јебену врећу!
ব য গ র খ !
У реду, руке у вис!
সব র হ ত উপর .
У реду, руке у вис!
সব ই হ ত উপর ত ল .
У реду је. У реду.
ওক .
У сефу у мом камиону.
আম র ট র ক বন দক
Идеш у боравка у бакино.
ত ম দ দ র স থ এখ ন থ কব
У добру и у злу.
ভ ল অথব খ র প সব সময় র জন য ব শ র ভ গ খ র প সময় র জন য
Борба у кавезу, у реду.
খ চ র লড় ই, আচ ছ
У реду, у праву си.
আচ ছ ত ই ঠ ক
У бајтовимаName
Kwin পর ক ষ Name
у погону
চলছ
у угао
শ ন য ক ণব শ ষ ট
Излаз у
আউটপ ট য ব
Тражи у
এখ ন দ খ
У реду
ব শ
Преглед у
প র ক দর শন
У СинсинатијуName
Name
У реду
ব শ
У здравље!
ত ম র সক ল শ ভ হ ক
У затвору.
জ লখ ন য়
У реду.
কর !
У реду.
ঠ ক আছ .
У реду.
দ র ন.
У реду!
У реду.
ঠ ক আছ ন শ চয়ই.
У реду.
ঠ ক আছ ...
У заклон!
কভ র ন ও!
У реду.
আচ ছ .