Превод КСКСКСКС на бенгалски језик:


  Речник Српски-бенгалски

пренос - превод : пренос - превод : пренос - превод : пренос пословања - превод : пословања - превод : пренос пословања - превод : пренос пословања - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Мрежни пренос
ন টওয় র ক ট র ন সম শন
Пренос додатComment
TransferAddedComment
Уживо пренос.
সর সর সম প রচ র দ খছ .
Нек пренос почне.
পর বর তন (স থ ন ন তরণ) শ র কর ন.
Изгубљени пренос, највероватније.
খ ব সম ভবত একট অচ ন ট র ন সম শন
Пренос ће почети убрзо.
ব রডক স ট শ র হচ ছ .
Капетане овде Белиџер Кастл, потврдите пренос.
ক য প ট ন, এট ব ল গ র ড ক য স ল. স ড় দ ও.
Сада вршим пренос свим познатим примаоцима.
আপন র ব র ত জ ন শ ন সব ইক প ঠ চ ছ .
Не бих поверила гаврану пренос такве поруке.
এই খবর প ছ ত দ ড়ক ক আম র ভরস ন ই
Капетане Стивенс, овде Белиџер Кастл, потврдите пренос.
ক য প ট ন স ট ভ ন, এট ব ল গ র ড ক য স ল. স ড় দ ও.
Штити ме док пренос не буде готов.
আম ক রক ষ কর যতক ষণ ন পর বর তন (স থ ন ন তরণ) সম প র ণ হয .
Задржи овај прозор отворен пошто се пренос оконча
স থ ন ন তর সম প র ণ হব র পর ও এই জ ন ল ট খ ল র খ
Капетане Колтеру Стивенс, овде Белиџер Кастл, потврдите пренос.
ক য প ট ন কল ট র স ট ভ ন, এট ব ল গ র ড ক য স ল. স ড় দ ও.
Пребацићемо се на пренос уживо од наших у Чикагу.
এখন আমর সর সর শ ক গ র প র ট র র ক ছ চল য ব.
Преоријентисала сам пренос, капетане Орам. Мора да је ехо.
আম নত ন কর ট র ন সম শন স জ য় ছ , ক য প ট ন ওর ম
А све то ћемо одбацити да јуримо непознати пренос?
আম ব ঝ ছ আর এখন এগ ল ড ঙ য় আপন একট অচ ন ট র ন সম শন র প ছন ছ টব ন?