Превод КСКСКСКС на бенгалски језик:


  Речник Српски-бенгалски

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

KRALJEVSTVO?
একট র জত ব?
Kraljevstvo za konja!
আম র ঘ ড় র র জ য!
GDE JE TO KRALJEVSTVO?
র জ যট ক থ য়?
I ZAUZMEMO, MOJE KRALJEVSTVO!
এব আম র র জ য, দখল র!
OVO JE MOJE KRALJEVSTVO...
এট আম র র জত ব...
DA TI UNIŠTE KRALJEVSTVO.
একট র জ য ধ ব স কর
OVO JE MOJE KRALJEVSTVO!
এট আম র র জ য!
Ali vraæam Narnijcima njihovo kraljevstvo.
ক ন ত আম ন রন য় নদ র ত দ র র জ য ফ র য় দ ব
Jel' ovo kraljevstvo njihovog oca?
. ব প র র জত ব ন ক র ?
U KOM PRAVCU JE KRALJEVSTVO?
এরর,র জ যট র ক ন পথ ?
KRALJEVSTVO JE OGROMNO, MOJ GOSPODARU
র জ যট স ব শ ল,মহ ম ন য 00 37 58,399
KOLIKO JE VELIKO MOJE KRALJEVSTVO?
আম র র জ যট কত ব শ ল?
Kraljevstvo dobija ovakvim dogaðajima, moj gospodaru.
এত ই ত র জ য র উন নত হয়, ম ই লর ড
OTIŠLI SMO DA MI UZMEMO KRALJEVSTVO.
আমর একট র জ য র দ ক য ত র করছ
NA CELO KRALJEVSTVO JE BAÈENA KLETVA.
প র র জ যজ ড় একট অভ শ প দ উ দ উ করছ
NE BI MNOGO ŽELEO OVAKVO KRALJEVSTVO.
এরকম র র জ যত ব আম ক ম য কর ন
Mi smo malo kraljevstvo, vaše visoèanstvo.
আর স ক ভ ব এই স ম র জ যক শক ত শ ল করব ? আমর এই ব শ ল দ ন য় র একট ছ ট ট র জ য, মহ ম ন য র জক ম র
Èitavo kraljevstvo je išèekivalo poèetak bala.
অন ষ ঠ ন র দ ন ঘন য় এল আর প র র জ য এর প রস ত ত ত ল গ পড়ল
Spasili ste kraljevstvo od neviðenog blama.
আপন এই র জ যক এক মহ লজ জ র হ ত থ ক ব চ য় ছ ন
Cipelica je putovala kroz celo kraljevstvo.
স ই জ ত প র র জ যজ ড় ঘ র ব ড় ল,
Evo ga veliko kraljevstvo i grad Patuljkop.
চ খ ম ল ... ... ড য র ফদ র মহ ন র জ য ও ত দ র শহর, ড য র ড লফ!
Njegovo Kraljevstvo Visoèanstvo, bla, bla, itd. itd.
আপন দ র স মন হ জ র হচ ছ ন, মহ র জ ব ল ব ল ব ল ...
I nikada više nisu kroèile u kraljevstvo.
আর কখন ই এই র জ য প র খ ন
Celo kraljevstvo, Snežana. Koji beše ono ambasador?
প র র জত ব র সব র, ত ষ রকন য ক ন দ ত র স থ য ন দ খ করত য চ ছ?
Konaèno, ovo je tvoje malo kraljevstvo, Roberte.
শত হল ও, এট ত ম র ছ ট ট র জ য, Robert.
Kraljevstvo Gospodara Keleborna i Galadrijele, Gospe od Svetla.
সম র ট ক ল ব র ন এব জ য ত সম র জ ঞ গ ল দ র য ল র স ম র জ য!
Kako si ti, Edmunde, ušao u moje kraljevstvo?
আহ, এডম ন ড ত ক ভ ব এডম ন ড, আম র র জত ব প রব শ করল ?
I KRALJEVSTVO ÆE DA SPAVA TAKOÐE, DO POLJUPCA.
চ ম বন র আগপর যন ত, গ ট র জত বও একইভ ব ন দ র য় থ কব
MOŽETE DA IMATE VAŠE KRALJEVSTVO, SAMO MOLIM VAS...
ত ম ত ম র ন য় ন ত প র, দয় কর শ ধ ...
ŠTA ÆE BITI SA TVOJOM MISIJOM ZA KRALJEVSTVO?
র জত য র ব য প র ত ম ক বল ছ ল ?
Ljudi moraju da znaju da je kraljevstvo sigurno.
জনগণ ন শ চ ত চ য় য ত দ র র জ য ন র পদ আছ
Osvojio je kraljevstvo svojom hrabrosti i dobrim srcem.
ব রত ব, স হস কত আর ভ ল ব স য় জ ত ন ল প রজ দ র মন
Ovo je kraljevstvo oca devojke, s kojom si pobegao.
আর য ম য় ক ন য় ভ গছ স ওর ব প র র জত ব চল এখ ন !
UH, KRALJEVSTVO ÆE SE UZDIÆI POPUT ZORE ZA NJOM.
ঊমহ.. র জকন য ডন ন জ রমত কর র জ যত ব শ র করব
DOK OVDE SVI BUDU SPAVALI, JA ÆU PREUZETI KRALJEVSTVO.
এখ ন র সব ই ন দ র য় শ য় ত য ব , আম গ ট র জত ব ন য় ন ব
NIKO NIJE OTIŠAO U TO KRALJEVSTVO I VRATIO SE...
ক উই ওই র জ য গ য় আর ফ র আসত প র ন ...
TI KOJI ODU U TO KRALJEVSTVO, NISU SE VRATILI.
য র ই ওই র জ য গ য় ছ ,ত র ফ র আস ন
DA LI MISLIŠ DA MOŽEMO DA PREUZMEMO OVO KRALJEVSTVO?
ত ম ক মন হয় আমর র জ যট দখল করত প র ?
MISLIM DA TO KRALJEVSTVO GOVORI DA NISMO DOBRO DOŠLI.
বল আছ এট এমন একট র জত ব, আম দ র আগমন ক ম য নয়
NIŠTA OD TOGA NIJE BITNO OVO JE TAMBRIJINO KRALJEVSTVO.
ত ম ব য প রট ব ঝছ য এট র ন 'ট নব র য় 'র র জত ব
MOJ OTAC MI NIKADA NE BI DAO NJEGOVO KRALJEVSTVO.
ত ছ ড় আম র ব ব কখন আম ক ত র র জ য দ ব ন
Želim da ti, i tvoje kraljevstvo budete na sigurnom.
আপন ক উপর ত ল ন চ ছ , ম স ট র ফ ন য় স ভ ল আম ত ম ক এব এই র জ যক ন র পদ দ খত চ ই
odvešæu te u moje kraljevstvo i napraviæu princa od tebe.
আম ত ম ক আম র র জ য ন য় য ব এব ত ম ক র জক ম র ব ন ব
Ko je toliko odvažan da doðe naoružan u moje kraljevstvo?
ক র এত বড় স হস আম র র জ য অস ত র ন য় ঘ র ?
ALI MORALA SAM DA SE POSTARAM DA DOBIJEM SVOJE KRALJEVSTVO.
ক ন ত আম ন শ চ ত কর ছ ল ম য আম র জত ব প ব.