Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

вечере - превод :
кључне речи : Večere Vecere Kuha Večerom šetnju

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Хтеле смо да се помолимо пре вечере.
Htele smo da se pomolimo pre večere.
Онда ћу доћи по тебе после вечере.
Onda ću doći po tebe poslije večere.
Зар није срамота, после дивне вечере имамо само једну ноћ?
Zar nije sramota, posle divne večere imamo samo jednu noć?
Сви смо морали урадити свој део... посла или би отишли на спавање без вечере.
Oh, kakva veličanstvena soba!
Када му ово предате, можете ли га замолити да дође до мене пре вечере.
Kada mu ovo predate, možete li ga zamoliti da dođe do mene pre večere.
Сваке ноћи после вечере силио сам себе да се удаљим од телефона и да те зовем.
Svake noći posle večere silio sam sebe da dođem do telefona i da te pozovem.