Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

звук - превод : Бизнис - превод : звук - превод : звук бизнис модели - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

То је бизнис.
To znači raditi na kopnu.
Звук
Zvuk
Звук
Audio
Звук
A
Видите, већ сам направила бизнис план.
Vidite?
Звук заузећа
Zvuk zauzetog signala
Пушта звук
Odsviraj zvuk
Чак и модели морају да имају мира!
Samo modeliram kao dečko s herpesom.
Звук долазног позива
Zvuk dolaznog poziva
Пусти звук заузећа
Reproduciraj ton zauzeća
Произвољан звук подсетника
Proizvoljni zvuk alarma
Користи звук теме
Koristi podvlačenje
Прилагођен звук аларма
Proizvoljni zvuk alarma
Произвољан звук аларма
Proizvoljni zvuk alarma
Осталим полицајцима су довољни модели 38 или 357.
Ostalim policajcima su dovoljni modeli 38 ili 357.
Звук долазне говорне поште
Zvuk dolaznog poziva
Пусти звук за звоно
Reproduciraj zvuk zvonjenja
Пусти звук на долазне позиве
Reproduciraj zvuk na dolazećim pozivima
Звук за нову брзу поруку
Ton zvona
Звук за сигнал слободног бирања
Ton zvona
Изаберите излазни уређај за звук
Molim izaberite izlazni audio uređaj
Изаберите улазни уређај за звук
Molim izaberite ulazni audio uređaj
Јесте ли чули звук воде?
Jeste li čuli zvuk vode?
Мораш да убациш нови звук.
Moraš ubaciti novi zvuk.
Сваки пиштољ има свој звук.
Svaki pištolj ima svoj zvuk.
Пусти звук кад пристигне нова порука
Reproduciraj zvuk na dolazećim pozivima
Пусти звук при пријему говорне поште
Reproduciraj zvuk na dolazećim pozivima
Баш је то био чудан звук!
Baš je to bio čudan zvuk!
Омогући звук и повежи звуке са догађајима
Uključi zvuk i pridruži zvukove događajima
Пусти звук када пристигне нова говорна пошта
Reproduciraj zvuk na dolazećim pozivima
Пусти звук при пријему нових брзих порука
Reproduciraj zvuk na dolazećim pozivima
Један мали звук, и ти си мртав.
Jedan mali zvuk, i ti si mrtav.
Дејв ће вам пуштати 5 сати мекши звук.
Dave će vam puštati 5 sati mekši zvuk.
Чули смо звук крила од анђела смрти изнад наших глава.
Culi smo krila andela smrtz kako lete nad našim glavama.
Ако је укључено, звук који ће бити пуштен за долазне позиве
Ako je uključen, zvuk će se javiti u trenutku dolaznog poziva.
Ако је укључено, изабрани звук ће бити пуштен на долазеће позиве
Ako je uključeno, odabrani zvuk biti će sviran pri dolaznim pozivima.
Ако је укључено, изабрани звук ће бити пуштен при звању некога
Ako je uključeno, odabrani zvuk bit će sviran pri odlaznim pozivima.
Ако је укључено, звук који ће бити пуштен при звању некога
Ako je uključen, zvuk će se javiti prilikom poziva.
Ако је омогућено, биће пуштен изабрани звук при пријему нове брзе поруке
Ako je uključeno, odabrani zvuk bit će sviran pri odlaznim pozivima.
Ако је укључено, биће пуштен изабрани звук при пријему нове говорне поште
Ako je uključeno, odabrani zvuk bit će sviran pri odlaznim pozivima.
Ако је укључено, звук који ће бити пуштен када пристигне нова брза порука
Ako je uključen, zvuk će se javiti prilikom poziva.
Ако је укључено, звук који ће бити пуштен при пријему нове говорне поште
Ako je uključen, zvuk će se javiti u trenutku dolaznog poziva.
Излазни уређај за звук је уређај који се користи за пуштање звука за време позива.
Uređaj za sviranje zvuka je uređaj kojim upravlja upravitelj zvuka.
Улазни уређај за звук је уређај који се користи за снимање гласа за време позива.
Ulazni uređaj za zvuk je uređaj kojim upravlja upravitelj zvuka, a koristi se za snimanje vašeg glasa.
Ако је укључено, изабрани звук ће бити пуштен по завршетку позива или при звању некога ко је заузет
Ako je uključeno, odabrani zvuk bit će sviran na kraju razgovora ili pri pozivu nekoga ko je zauzet, ako je omogućeno.