Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

сигурно - превод : сигурно - превод : Знам - превод : сигурно - превод : сигурно - превод : знам сигурно - превод : знам - превод : знам - превод : сигурно - превод :
кључне речи : Znam Znati čemu Moram Sigurno Zasigurno Sigurno Mjesto

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Не знам. Али неће бити овде следеће недеље, то је сигурно.
Ali neće biti ovde sledeće nedelje, to je sigurno.
Сигурно?
Da!
Сигурно.
Mislim da hoće.
Сигурно.
Naravno.
Знам, сине, знам.
Znam, sine, znam.
Да... сигурно.
Da, baš.
Сигурно не.
Sigurno ne.
Сигурно јесу.
Sigurno jesu.
О, сигурно.
O, sigurno.
Да, сигурно.
Da, sigurno.
Сигурно је.
Sigurno je.
Сигурно обећавају.
Zasigurno obećavaju.
Знам. Знам да није.
Znam da nije.
Знам, знам, али,...не.
Znam, znam, ali,...ne.
Сигурно није далеко.
Sigurno nije daleko.
Ти сигурно јеси.
Ti sigurno jesi.
Сигурно ће доћи.
Sigurno će doći.
Сигурно нисам ја.
Sigurno ne ja.
Сигурно је Каи!
Sigurno je Kai!
Па, сигурно не.
Pa, sigurno ne.
Сигурно се шалиш!
Sigurno se šališ!
Да, сигурно. Хајде.
Da, sigurno.
Спасићемо га сигурно.
Spasićemo ga sigurno.
Сигурно није једноставно.
Sigurno nije jednostavno.
Сигурно је он!
Sigurno je on!
Сигурно нећеш локалну?
Sigurno ne želiš lokalnu?
То сигурно, младићу.
To sigurno, mladicu.
Тамо су, сигурно!
Tamo su, sigurno!
Знам...
Znam, ali...
Знам.
Upravo sam...
Знам.
Uđi.
Знам.
Само мало.
Знам, знам сви се мрзимо.
Da, znam, svi mrzimo jedni druge. Ne, mrzimo vas.
Не знам. Не знам како.
Ne, ne, ne, meni se zavrti i u visokim petama.
Оно што не знам, не знам.
Ono što ne znam, ne znam.
Сигурно нећеш да раскинеш?
Pokušavaš se nabildati?
Да, сигурно да јесте.
Klasa, dovraga.
Цурама сигурно недостаје пара.
Curama sigurno nedostaje para.
Сигурно сам се прехладио.
Sigurno sam se prehladio.
Сигурно мисли на г.
Sigurno misli na g.
Сигурно је лепо место.
Sigurno je lepo mesto.
Сигурно нећете код нас?
Sigurno nećete kod nas?
Одведите пуковника на сигурно.
Odvedite pukovnika na sigurno. Brzo, ljudi.
О, да, сигурно, госпођице.
O, da, sigurno, gospođice.
Па, сигурно имаш доста?
Pa, sigurno imaš dosta?