Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

предаја - превод : предаја - превод : предаја - превод : предаја - превод : предаја - превод : потпуна предаја - превод : потпуна - превод : предаја - превод : предаја - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Предаја.
Predaja.
Потпуна збрка.
Totalni metež.
Предаја, ха?
Predaja, ha?
Смрт или предаја?
Smrt ili predaja? Ma, silazi sa mene?
Петра Пана је назвао потпуна глупост.
Petra Pana je nazvao potpuna glupost.
Предаја захвалница ће почети за 5 минута.
Predaja zahvalnica će početi za 5 minuta.
Ја се осећам потпуна гола без свог ружа за усне.
Ja se osjećam potpuna gola bez svog ruža za usne.
Њихова предаја мало вреди ако им се ви не придружите.
Njihova predaja malo vredi, ako im se vi ne pridružite.
Према оном што сад знате верујете да је потребна потпуна истрага?
Prema onom što sad znate verujete da je potrebna potpuna istraga?