Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

Pravila - превод :
кључне речи : Pravila Takva Pravila Svoja Nova

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Squireova pravila. Moja pravila.
Gazdina pravila.
Pravila.
Pravila.
I njegova pravila su njegova pravila.
I njegovi zakoni su njegovi zakoni.
Znate pravila.
Dovoljno si dugo ovde da znaš pravila.
Pravila kažu...
Pravila kažu...
Znam pravila.
Znam pravila.
Pravila mornarice.
To je moje pravo, gospodine.
Pravila, baš.
Pravila, baš.
Ne pravila.
Ne pravila.
Izgovarajte pravila.
Izgovarajte pravila.
Pokušavam da se držim pravila. Tvojih pravila.
Rekla si mu da sedi mirno.
Sada menjaju pravila.
Sad mijenjaju pravila.
Setite se pravila.
Zaboravili ste pravila?
Takva su pravila.
Takva su pravila..
Pravila takmièenja su
Pravila takmičenja su
Takva su pravila.
Takva su pravila.
Ovakva su pravila.
Ovakva su pravila.
On zna pravila.
On zna pravila.
Znam pravila starosedeoèe.
Znam pravila starosedeoče.
Kakva su pravila.
Kakva su pravila.
Proèitaj pravila, devojko!
Pročitaj pravila, devojko!
Da prekrše pravila?
Da prekrše pravila?
Znaš pravila, zaboga!
Znaš pravila, zaboga!
Pravila su jednostavna
Pravila su jednostavna.
Ako znaš pravila.
Ako znaš pravila.
Znaš pravila Hermane.
Znaš pravila, Hermane.
To su moja kola, pa su moja pravila jedina pravila.
Tu je žurka.
Pravila su vrlo stroga.
Pravila su vrlo stroga.
Pravila su vrlo promenljiva.
Vaša su pravila promjenjiva. Kao vrijeme!
Green. Takva su pravila.
Pravila su pravila.
To nije protiv pravila.
To nije protiv pravila.
Uvek je pravila nevolje.
Uvek je pravila nevolje.
Dolina ima svoja pravila.
Dolina ima svoja pravila.
Zadržavamo sve. Kuæna pravila.
Sve zadržavamo.
Sama si pravila salatu?
Sama si pravila salatu?
Vidi, to su pravila.
Vidi, to su pravila.
Ja uvek prouèim pravila.
Ja uvek proucim pravila.
Makedonija uvela strožija pravila vožnje
U Makedoniji uvedena strožija pravila vožnje
EU će izmeniti šengenska pravila?
EU revidira šengenska pravila?
Ista pravila važe za pravosuđe.
Isto pravilo vrijedi i za pravosudni sistem.
Razumete li pravila ovog dvoboja?
Razumete li pravila ovog dvoboja?
Postoje pravila koja su sasvim...
Postoje pravila koja su sasvim...
Baš me briga za pravila.
Baš me briga za pravila.
To je prekršaj vojnih pravila.
To je prekršaj vojnih pravila.
Takva su pravila, zar ne?
Takva su pravila, zar ne?