Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

кључне речи : Jednostavna Pravila Procedura Strategija Prosta

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Jednostavna aritmetika.
Jednostavna aritmetika.
Neka jednostavna.
Neka jednostavna.
Istina je jednostavna.
Istina je jednostavna.
Pravila su jednostavna
Pravila su jednostavna.
Stvar je vrlo jednostavna,
Stvar je vrlo jednostavna,
Naša filozofija je jednostavna
Naša filozofija je jednostavna
Situacija je vrlo jednostavna.
Situacija je vrlo jednostavna.
Zapravo je vrlo jednostavna.
Zapravo je vrlo jednostavna.
Ona je jednostavna žena...
Ona je jednostavna žena...
Premisa Pakta bila je jednostavna.
Pretpostavka za rad Pakta bila je jednostavna.
Jednostavna prièa za jednostavne ljude.
Jednostavna priča za jednostavne ljude.
Jednostavna, dražesna, ali vraški odrješita!
Jednostavna, dražesna, ali vraški odrješita!
Stvar je bolno jednostavna, narednièe.
Stvar je bolno jednostavna, naredniče.
Velika pesnica je isuviše jednostavna.
Velika pesnica je isuviše jednostavna.
Bo je veoma jednostavna reè.
Bo je veoma jednostavna reč.
Shvaæate da to nije jednostavna stvar.
Shvaćate da to nije jednostavna stvar.
A ako pitanja postanu manje jednostavna?
A ako pitanja postanu manje jednostavna?
Rekao sam da pitanja budu jednostavna!
Rekao sam da pitanja budu jednostavna!
Ući u Evrozonu nije jednostavna stvar. AFP
Pridruživanje eurozoni nije jednostavna stvar. AFP
To se radi u èetiri jednostavna koraka.
To će se, u osnovi, desiti u četiri osnovna koraka.
Da, okej, ali neka pitanja budu jednostavna.
Da, okej, ali neka pitanja budu jednostavna.
Tako da je moja poruka vama danas jednostavna
Tako da je moja današnja poruka vama vrlo jednostavna
Jednostavna ideja, koja može da ima dalekosežan uticaj.
Ovo je jednostavna ideja, ali mogla bi imati dalekosežne posljedice.
Ova mudra devojka, ova jednostavna i ponizna devojka,
Ova mudra devojka, ova jednostavna i ponizna devojka,
Stvar nije jednostavna, ne mogu da ti objasnim.
Stvar nije jednostavna, ne mogu da ti objasnim.
Odgovor se nadovezuje na odgovor na tri jednostavna pitanja.
Dakle odgovor ovisi od odgovora na tri jednostavna pitanja.
Dala sam vam tri jednostavna odgovora na tri pitanja.
Dala sam vam tri jednostavna odgovora na tri pitanja.
A on kaže Ova mudra devojka, ponizna i jednostavna,
A on kaže Ova mudra devojka, ponizna i jednostavna,
Moja karijera je jednostavna. Još jedan obièan mornarièki oficir.
Običan sam mornarički časnik.
Jednostavna seoska devojka koja je dala zavet veène brutalnosti.
Jednostavna seoska djevojka koja je dala zavjet vječne brutalnosti.
Jednostavna odluka, da li želiš da se boriš u ratu?
Jednostavno je. Želiš li se boriti ili...
Èak i neka jednostavna reè ili... neki izraz na licu.
Čak i neka jednostavna reč ili... neki izraz na licu.
Lopovi tragaju za varijantom otkupa koja neće biti ni malo jednostavna.
Oni lopovi gledaju da ostvare otkup, do koga neće doći.
To je jedna jako jednostavna operacija, ali, nakon nje, bit æe prilièno bolno.
To je jedna jako jednostavna operacija, ali, nakon nje, bit će prilično bolno.
Budi mirna i zapamti da je najbolja odbrana istina,... .. èista i jednostavna istina.
Budi mirna i zapamti da je najbolja odbrana istina,... .. čista i jednostavna istina.
Jednostavna instrukcija obièno nije dovoljna da bi se izvršio zadatak koji postavi Alfa 60.
Jednostavna instrukcija obično nije dovoljna da bi se izvršio zadatak koji postavi Alfa 60.
Uloga MediaSind u situaciji ekonomske krize nije jednostavna, jer su problem teško pogodili rumunske medije.
Uloga MediaSinda nije laka u aktuelnoj ekonomskoj krizi, koja je uzela veliki danak u odnosu na rumunske medije.
To bi bila jednostavna stvar za lupeža kao on da zavrti glavu nekom nevinom djetetu.
To bi bila jednostavna stvar za lupeža kao on da zavrti glavu nekom nevinom djetetu.
Želim da poènete polako sa laganim odgovorima na ono što æe sigurno biti jednostavna pitanja.
Želim da počnete polako sa laganim odgovorima na ono što će sigurno biti jednostavna pitanja.
Pa, možda Vam se èini jednostavna odluka. Zašto ne zadržati djecu uz sebe najnormalnije odluka?
Netko bi mogao pomisliti da je to bila laka odluka, zašto ne zadržati djecu uz sebe što je sasvim prirodno.
Usvajanje zajedničke evropske valute evra nije jednostavna stvar, kao što pokazuje primer nekoliko novih članica EU.
Usvajanje eura kao zajedničke valute EU ne predstavlja jednostavnu stvar, kako je odnedavno utvrdilo nekoliko novih članica EU.
Jednostavna podela između kapitalizma i komunizma imala je možda smisao 1989. godine, ali danas ona ne znači mnogo.
Prosta dihotomija između kapitalizma i komunizma možda je imala smisla 1989, ali je sada daleko od smislenosti.
Ideja je jednostavna pretvoriti Tivat iz tranzitnog u konačno odredište i učiniti ga bitno drugačijim od drugih mesta na obali.
Zamisao je jednostavna pretvoriti Tivat iz tranzitne tačke u krajnju destinaciju i načiniti ga definitivno različitim od onoga što se može naći drugdje na obali.
Međutim, prema navodima Kancelarije UN za drogu i kriminal (UN Office on Drugs and Crime UNODC), situacija u Albaniji nije jednostavna.
Međutim, prema podacima UN ovog Ureda za drogu i kriminal (UNODC), situacija u Albaniji nije sasvim jasna.
Bina je bila jednostavna, ali su efektivni i ogromni video zidovi omogućili obožavaocima da jasno vide šta se dešava na bini.
Pozornica je bila jednostavna ali efektna, s ogromnim video zidovima koji su ljubiteljima omogućavali da vide šta se dešava na pozornici.