Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Procedura?
Žena vam je napadnuta.
Procedura.
Procedura.
Procedura gasenja gotova.
Procedura gasenja gotova.
Identifikacija. PROCEDURA RETROGRAM
Identifikacija.
Procedura 033 03.
Procedura 033 03.
Regularna procedura skladištenja.
Regularna procedura skladištenja.
Kakva je ta procedura?
Kakva je ta procedura?
Ovo je procedura, draga
Ovo je procedura, draga
Procedura preživljavanja, gospodine Sulu.
Procedura preživljavanja, gospodine Sulu.
IDENTIFIKACIJA POTVRÐENA PROCEDURA 03300.
IDENTIFIKACIJA POTVRĐENA PROCEDURA 03300.
Kad ta procedura bude iza nas, kad se ta procedura završi,
Gđice Debenham, u slučaju ubistva svi koji su osumnjičeni dužni su da odgovore na moja pitanja! Kad se šta završi?
Procedura je veæ u toku.
Procedura je već u toku.
Naša procedura je obièno takva...
Naša procedura je obično takva ...
Postoji procedura koja se mora poštovati.
Postoji procedura koja se mora poštovati.
Treba da se ispoštuje komplikovana procedura.
Treba da se ispoštuje komplikovana procedura.
Standardna procedura ulaska u orbitu, g.
Standardna procedura ulaska u orbitu, g.
SETimes Kakva je procedura posle donošenja odluke?
SETimes Kakva je procedura nakon odluke?
Zar to nije policijska procedura u Meksiku?
Ne činite to u Meksiku?
Stalno je ponavljana ista procedura , dodao je on.
Isti postupak uvijek je iznova ponavljan, dodao je on.
SETimes Kakva je procedura privatizacije Turističko skijaškog centra Brezovica?
SETimes Koji je postupak privatizacije turističkog skijaškog centra Brezovica?
Procedura ratifikacije zvanično je pokrenuta u junu prošle godine.
Postupak ratifikacije službeno je pokrenut u junu prošle godine.
Ali, Senjor Blofeld, ali ovo je krajnje delikatna procedura.
Ali, Senjor Blofeld, ali ovo je krajnje delikatna procedura.
Međutim, prodaja Bora je dovršena jer je procedura počela pre izbora.
Prodaja Bora je međutim zaključena, jer je postupak počeo prije izbora.
Cilj je bio da se napravi što jednostavnija i kraća procedura.
Cilj je bio da se sačini što prostija i što kraća procedura.
Da li ste razmišljali o olakšavanju procedura i kriterijuma za odabir projekata?
Da li ste razmatrali mogućnost ublažavanja procedura i kriterija za odabir projekata?
Mislim da Bob misli na to, kakva je procedura bila u pitanju?
Mislim da Bob misli na to, kakva je procedura bila u pitanju?
Za državljane Italije, Nemačke i Austrije procedura je najbrža, jer je reciprocitet dobro uspostavljen.
Za građane Italije, Njemačke i Austrije procedura je najbrža, pošto je taj reciprocitet već odavno ustanovljen.
Uprkos tome, za većinu procedura ostaje složena, jer zahteva razna dokumenta i duga čekanja.
Ipak, za većinu je ta procedura i dalje komplicirana, jer treba dostaviti razne dokumente i dugo čekati.
Zakonska procedura ove države zahtevala je mrtvozornikovu istragu... èiji su nalazi podnešeni okružnom sudu.
Pravni postupak u državi zahtijeva postupak na istražnom sudu čiji se nalazi podastiru okružnom sudu.
Do sada ste svakako shvatili, g. ambasadore, da normalna diplomatska procedura ovde nema svrhu.
Do sada ste svakako shvatili, g. ambasadore, da normalna diplomatska procedura ovde nema svrhu.
Vidite, standardna procedura ... u ovakvim hitnim sluèajevima bi bila da voz izbacimo sa šina.
Vidite, standardna procedura ... u ovakvim hitnim slučajevima bi bila da voz izbacimo sa šina.
Glavaševi advokati podneli su žalbu Županijskom sudu u Zagrebu, tvrdeći da nije poštovana odgovarajuća procedura.
Glavaševi advokati su uložili žalbu na Okružnom sudu u Zagrebu, tvrdeći da se nisu poštovale propisane procedure.
U slučaju Armo, ustanovljeno je da je tokom 2006. godine bilo 30 spornih procedura nabavke.
U slučaju Armoa, utvrđeno je da je došlo do 30 upitnih procedura nabavke tokom 2006. godine.
Međutim, mi gubimo zbog tih ljudi koji žele da se obogate preko procedura , kaže Bećiri.
Međutim, mi smo na gubitku zbog ljudi koji se žele obogatiti na procedurama, kaže Beqiri.
Albanija i Rumunija su bliže dnu liste i dele 149. mesto, zbog relativno komplikovanih procedura.
Albanija i Rumunija bliže su dnu liste i dijele 149. poziciju, zbog svojih relativno kompliciranih procedura.
Veton Suroi, lider stranke ORA, rekao je da Kosovo ne može da ostane talac procedura.
Veton Surroi, lider stranke ORA, rekao je da Kosovo ne može više biti talac procedura.
Nijedna nema licencu ministarstva, što je obavezna procedura za sve koji žele da se bave medicinom.
Nijedna od suspendovanih doktorica nije imala licencu Ministarstva, što je obavezujuća procedura za sve koji žele da se bave medicinom.
Sumnja se da je procedura bila diskriminatorna i da je konkurentnost bila potkopana , rekao je on.
Sumnja se da je procedura bila diskriminacijska i da se njome podriva konkurentnost, izjavio je on.
Prema saopštenju za medije objavljenom u utorak procedura koja će uslediti rezervisana je za dalje odlučivanje .
Prema saopćenju za štampu od utorka, procedura koja će uslijediti predviđena je za daljnje odlučivanje .
Procedura je obimna ima dosta stvari na koje treba misliti kada muškarac ili žena napušta armiju.
Procedura je obimna ima dosta stvari na koje treba misliti kada muškarac ili žena napušta armiju.
Među tim reformama su unapređivanje pravosuđa, javne administracije, pravila i procedura skupštine i implementacije Ohridskog okvirnog sporazuma.
Među njima su poboljšanja u oblasti pravosuđa, javne uprave, skupštinskih pravilnika i poslovnika, te provedbe Ohridskog okvirnog sporazuma.
Planom se poziva na razvoj slobodne trgovine između Kosova i Srbije, uz istovremeno ukidanje sadašnjih carinskih procedura.
Tim planom se poziva na razvoj slobodne trgovine između Kosova i Srbije, a ukidaju se postojeće carinske procedure.
Prošle godine je skoro 900 osoba poginulo u saobraćajnim nesrećama, što je dovelo do uvođenja novih bezbednosnih procedura.
Prošle godine je u saobraćajnim nesrećama poginulo skoro 900 lica, što je dovelo do usvajanja novih sigurnosnih procedura.
Očekuje se da će prvih 300 procedura biti urađeno u novootvorenom centru u Beogradu do kraja ove godine.
Očekuje se da će se prvih 300 postupaka obaviti u novootvorenom centru u Beogradu do kraja ove godine.
Sporazumom se takođe utire put pokretanju tenderskih procedura za šest kompanija, verovatno početkom sledećeg meseca, rekao je Polančec.
Tim sporazumom također je popločan put za pokretanje tenderskih procedura za tih šest kompanija, moguće i početkom narednog mjeseca, izjavio je Polančec.