Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

кључне речи : Večere Vecere Večeru Posle Dvije

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Volim veèere.
Volim večere.
Nema veèere!
Nema večere!
Bez veèere.
Bez večere.
Neæe biti veèere.
Neće biti večere.
350,000 za veèere?
350,000 za večere?
Èesto održavate ovakve veèere?
Često održavate ovakve večere?
Majko! A poslije veèere?
A poslije vecere?
Doðite prijaviti oko veèere.
Dođite prijaviti oko vecere.
Vreme odlaska. Vreme veèere.
Vreme odlaska.Vreme vecere.
Bar ne pre veèere.
Bar ne pre večere.
Odlazite u vreme veèere?
Odlazite u vreme večere?
Dojadilo mi je plaæati veèere.
Dojadilo mi je plaćati večere.
Izvukao se iz neprobavljive veèere.
On je jedino izbjegao od jedno teško probavljivog ručka.
Ideš u krevet bez veèere.
Ideš u krevet bez večere.
Veèeras poslije veèere, ako hoæete.
Večeras poslije večere, ako hoćete.
Znaš šta æemo posle veèere?
Znaš šta ćemo posle večere?
I ja izlazim posle veèere.
I ja izlazim posle večere.
I sve ostale posle veèere.
I sve ostale posle večere.
Nisam kriv zbog ove veèere.
Nisam kriv zbog ove večere.
Neæe ga biti do veèere.
Neće ga biti do večere.
Posle veèere, proèitaæu ti scenario.
Posle večere, pročitaću ti scenario.
A i ostali deo veèere.
A i ostali deo večere.
Boli me stomak još od veèere.
Boli me stomak još od večere.
Èekaæu te posle veèere pored zvona.
Čekaću te posle večere pored zvona.
Posle veèere malo plesa, zatim bris...
Posle večere malo plesa, zatim bris...
Ili neæe biti veèere za tebe.
Ili neće biti večere za tebe.
Nema veèere za tebe veèeras, gðice.
Nema večere za tebe večeras, gđice.
Idem za Palermo odmah posle veèere.
Idem za Palermo odmah posle večere.
Nisu shvatili znaèaj poslednje veèere, nièega.
Nisu shvatili značaj poslednje večere, ničega.
Daæu vam ih za vreme veèere.
Daću vam ih za vreme večere.
Draga, molim te ne pre veèere.
Draga, molim te ne prije večere.
Ali nisam sigurna što se tièe veèere.
Ali nisam sigurna što se tiče večere.
Pogledati æemo ih poslije veèere. Dobro. Job.
Te plantaže otpuhale su me.
Perl, da odjašemo do jezerca posle veèere.
Perl, da odjašemo do jezerca posle večere.
Moram da napišem jedno pismo pre veèere.
Moram da napisem jedno pismo pre vecere.
Moja sestara se upravo zaruèila usred veèere.
Moja sestara se upravo zaručila usred večere.
LEOPOLDO, POSLE VEÈERE KOJU MU OSTAVLJA TETKA,
LEOPOLDO, POSLE VEČERE KOJU MU OSTAVLJA TETKA,
Izgleda da æemo biti ovde do veèere.
Izgleda da ćemo biti ovde do večere.
Coopersovi æe imati par ljudi nakon veèere.
Coopersovi će imati par ljudi nakon večere.
Hoæe li nam saèuvati sto do veèere?
Hoće li nam sačuvati sto do večere?
Hoæeš li prošetati sa mnom posle veèere?
Hoćeš li prošetati samnom poslije večere?
Fatalna si koliko i bombona posle veèere.
Fatalna si koliko i bombona posle večere.
Za veèeras, možete poèeti sa poslugom veèere.
Za večeras, možete početi sa poslugom večere.
Ali dragi, oèigledno nije došao zbog besplatne veèere.
Vodite ih.
Ili neæe biti ruèka, ni veèere, ni èokolade.
Ili neće biti ručka, ni večere, ni čokolade.