Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

кључне речи : Večeru Veceru Dođeš Pozvao Odemo

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Veèeru.
Večeru.
Veèeru?
Veceru?
Veèeru, brzo!
Večeru, brzo!
Pripremiæemo veèeru.
Pripremit cemo veceru.
Moju veèeru.
Moju večeru.
Spremam veèeru.
Spremam večeru.
Na veèeru?
Na večeru?
Doneæu veèeru.
Doneću večeru.
Pokvariæe mi veèeru.
Pokvariće mi večeru.
Aha, za veèeru.
Aha, za večeru.
SKUVALA SAM VEÈERU.
Lizi je bila u trpezariji.
Skuvaæu nam veèeru.
Skuvaću nam večeru.
Možemo na veèeru.
Možemo na večeru.
Veèeru, u subotu.
Večeru, u subotu.
Nisi pojela veèeru.
Nisi pojela večeru.
Hajdemo da veèeru.
Hajdemo da večeru.
Da organizujemo veèeru!
Da organizujemo večeru!
I spremiti veèeru.
I spremiti večeru.
Šteta za veèeru.
Šteta za večeru.
Da, želimo veèeru.
Da, želimo veceru.
Za oproštajnu veèeru?
Za oproštajnu večeru?
Biæe za veèeru!
Bit će za večeru!
Za veèeru su makaroni.
Za večeru su makaroni.
Dvadeset minuta za veèeru.
Dvadeset minuta za večeru.
Zakasniæeš za Todovu veèeru?
Zakasnićeš za Todovu večeru?
Kasnije æemo naruèiti veèeru.
Kasnije ćemo naručiti večeru.
Ostanite i završite veèeru.
Vi pojedite večeru.
Pozovite ih na veèeru.
Hoćeš li mu biti vijerna?
Izvodim je, na veèeru.
Izvodim je, na večeru.
Zaboravio si na veèeru?
Zaboravio si na večeru?
Hoæete siæi na veèeru?
Hoćete sići na večeru?
Gde æemo na veèeru?
Kamo cemo na veceru?
Pevaj za veèeru, Poll.
Pjevaj za večeru, Poll.
Hvala za veèeru, kapetane.
Hvala za večeru, kapetane.
Kod kuæe, sprema veèeru.
Kod kuće, sprema večeru.
Šta imamo za veèeru?
Šta imamo za večeru?
Ali baš spremam veèeru.
Ali baš spremam večeru.
Idemo kuæi na veèeru.
Idemo kući na večeru.
Kad doðem na veèeru?
Kad dođem na večeru?
Gdje æemo na veèeru?
Gdje ćemo na večeru?
Ja ti spravljam veèeru!
ja ti spravljam veceru!
Propustio si veèeru, burazeru.
Propustio si večeru, burazeru.
Vodiš me na veèeru?
Vodiš me na večeru?
Neæu stiæi na veèeru.
Neću stići na večeru.
Spremni da naruèite veèeru?
Spremni da naručite večeru?