Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

позитиван - превод : Veoma позитиван - превод : позитиван - превод : позитиван - превод :
кључне речи : Veoma Lepo Vrlo Važno Brzo

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Veoma, veoma opušteno.
Veoma, veoma opušteno.
Veoma, veoma, vrlo...
Veoma, veoma, vrlo...
Veoma, veoma dobro.
Veoma, veoma dobro.
Veoma, veoma sam sreæna.
Veoma, veoma sam srećna.
Mi veoma, veoma starimo.
Mi veoma, veoma starimo.
Veoma kasno, veoma kasno.
Veoma kasno, veoma kasno.
Kako veoma, veoma zanimljivo.
Kako veoma, veoma zanimljivo.
Veoma.
Duboku.
Veoma!
Veoma!
Veoma.
Vrlo.
Veoma.
Vrlo.
Ovo je veoma, veoma nisko.
Koja je veoma, veoma nisko.
Veoma dobro, gospodine, veoma dobro.
Veoma dobro, gospodine, veoma dobro.
Veoma dobro, zaista veoma dobro.
Veoma dobro, zaista veoma dobro.
Ona je veoma, veoma diskretna.
Ona je veoma, veoma diskretna.
Veoma je blizu...veoma blizu.
Veoma je blizu...veoma blizu.
veoma dobro, veoma dobro zaista.
VEOMA DOBRO, VEOMA DOBRO ZAISTA.
O, veoma, veoma je dobar.
O, veoma, veoma je dobar.
Da, veoma moderno, veoma socijalistièki.
Da, veoma moderno, veoma socijalisticki.
Lepa je... i veoma, veoma kratka.
Lepa je... i veoma, veoma kratka.
Nizak, nizak èovek, veoma, veoma zao.
Nizak, nizak čovek, veoma, veoma zao.
Veoma dobro, gospodjo Klajd, veoma dobro.
Veoma dobro, gospodjo Klajd, veoma dobro.
Veoma realistični.
Vrlo realnim.
Veoma star.
Jako star.
Veoma dobri?
Veoma dobri?
Veoma demokratièan.
Pravi demokrat.
Veoma interesantno.
Izuzetno zanimljivo.
Veoma dobro
Veoma dobro
Da, veoma.
Da, vrlo.
Veoma odluèni.
Vrlo odlučni.
Veoma dugo.
Veoma dugo.
Veoma draga.
Veoma draga.
Veoma težek.
Veoma težek.
Veoma uzbudljiva...
Veoma uzbudljiva.
Veoma dobra.
Bas dobra, gospodjo.
Veoma dobar.
Veoma dobar.
Veoma unosnim.
Veoma unosnim.
Veoma ljubazno.
Veoma ljubazno.
Veoma mnogo.
Veoma mnogo.
Veoma važno.
Veoma važno.
Veoma slatka.
Veoma slatka.
Veoma zažaliti.
Veoma zažaliti.
Veoma, gospodjo.
Veoma, gospodjo.
Veoma, i...
Veoma, i...
Veoma bogat.
Veoma bogat.