Превод КСКСКСКС на бугарском језику:


  Речник Српски-бугарски

довести - превод : довести - превод : довести - превод : складу - превод : довести у складу - превод : довести у складу - превод : довести у складу - превод : складу - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Можемо довести га у, марм?
Може ли да го внесат вътре, marm?
Можемо довести га у, Марм?
Може ли да го внесат вътре, marm?
складу с дугорочним циљевима у области животне средине (
система, която е съвместима с дългосрочните екологични цели (
Не може се поништити, чак ни довести у питање.
Неотменяеми. Дори не могат да бъдат оспорени.
Мало је стар али нас може довести у шкрипац.
Малко е старичък, но в краен случай и той става.
У складу с тим, желим да вам поставим блиц питање.
И в този дух, искам да ви задам няколко въпроса.
Према официрима ће се понашати у складу са њиховим чином.
Господа офицери, ще се отнасяме с вас, както подобава на ранга ви.
Морате да поздрављате официре у складу са немачким војним прописима.
Трябва да отдавате чест на офицерите според законите на немската армия.
Кога ћеш довести?
Какво ще доведеш?
Истицање црвеним ћелија чије вр иједности нису у складу са правилима.
Осветяване в червено на клетките със стойности в разрез с правилата
Штета што ваши манири нису у складу са вашим изгледом, височанство.
Колко жалко, маниерите й не подхождат на вида й, Ваше Височество.
У складу са наређењима, ми смо остали на нашој страни реке.
По заповед спрях на нашия бряг на реката.
Ево и зеленкада са брдске стране Жице љубичица су у складу
А това са омайните нарциси, които растат на склона и теменужките, които пеят свойта песен.
Ово ће довести до тога да количник буде у потпуности исти.
Това ще доведе до абсолютно същото частно.
Морам је довести кући.
Трябва да я доведа вкъщи.
Преосталих 20 је заштићено у складу са директивама о птицама и стаништима.
Останалите 20 са защитени съгласно защитени територии (
Питање је како довести мозак у окружења у којима ће се овакве нове мреже формирати?
И въпросът е как да поставите мозъка си в среда, където тези нови мрежи ще бъдат по склонни да се образуват?
Пакет је био напуштен у боровој шуми изнад Брамблехурст, у складу са променама у плановима Тхе Инвисибле Ман.
Пакетът е бил изоставен в борова гора извън Bramblehurst, в съответствие с промяна в плановете на невидим човек.
Подаци сакупљени у складу с Директивом о буци у животној средини (29) доступни су преко Европске
Данните, предоставени в съответствие с Директивата за шума в околната среда (29) са достъпни чрез Шум, наблюдения и
Још сам у Тандер Беју, али могу се довести поново овамо, ујутру.
Все още съм в Тъндър Бей, но мога да се върна на сутринта.
Ја сам природно наређује моје понашање у складу са прихваћеним правилима цивилизованог односа.
Аз естествено ред моето поведение в съответствие с приетите правила на цивилизован сношение .
Шерифе, хоћете ли довести затвореника?
Г н шериф, ще доведете ли обвиняемия?
И довести у сунни ноћи одмах . Ширење твоје близу завесе, љубав перформанси ноћ!
И въвеждат в облачно нощ веднага . Spread ти близки завеса, любовта добре представящите нощ!
Предвиђа се даће климатске промене одиграти велику улогу у губитку биодиверзитета и довести у ризик функције екосистема.
очаква се изменението на климата да играе важна роля в загубата на биологично разнообразие и в излагането на функционирането на екосистемите на риск.
За породицу, одлучујем се за рецепте који су у складу са мојим досадашњим искуствима.
За семейството си търся рецепти, които напомнят моята лична история.
Гледајте моје усне и слушајте звук који производе. Све је синхронизовано у савршеном складу.
Забележете как устните ми и излизащият от тях звук са синхронизирани в съвършен унисон.
Дакле, хемију морамо довести на један.
Значи за химията трябва да отбележим при числото 1.
Стари Џон ће довести овде Доктора.
Стария Джон ще извика доктора тук.
А ја ћу их довести, најбоље.
Ще намеря такива хора, гн Миноза, найдобрите.
Људи мисле да зарађују лонци новца и на тај начин довести у реду живот.
Хората си мислят, че те печелят куп пари и по този начин води глоба живот.
Дакле, како, још једном, ћемо довести то у облик х је једнако са нешто.
Та как, пак да попитаме, как го получаваме във формата на х, равно на нещо?
Неки Швеђани класификују случајеве смртности новорођенчади у складу са британским регистром основне социо економске класификације.
Някои шведи много любезно класифицираха голяма част от смъртните случаи на техните деца, според британския регистър за общата социално икономическа класификация.
Сада можете да прилагодите величину области за ознаке и ћаскање у складу са својим потребама.
Вече можете да коригирате размера на областите за етикети и чат според нуждите си.
Можете бити присутни на 2 и 1 2 и наплатиће вам у складу са тиме.
Можете да посетите 2 1 2 и те ще ви таксуват съобразно това.
Уважавање стандарда животне средине Ова публикација је штампана у складу с високим стандардима животне средине.
Екологично производствотази публикация е отпечатана в съответствие с най съвременните екологични стандарти.
Морамо довести жене да седе за столом.
Трябва да привлечем жените да седнат на масата.
Добро! Али само ако могу довести Јеевес!
Чудесно! Но само ако може да предяви Джийвс!
Како ћемо довести то на тај облик?
Как стигнахме до тази форма?
У складу са овлашћењима која ми је дао Краљ Вилхелм други, проглашавам вас мужем и женом.
С властта, дадена ми от Кайзер Вилхелм I I, Ви обявявам за съпруг и съпруга.
Ово може довести до одумирања врста, посебно у арктичким, алпским и приобалним зонама (види Погавље 2).
Това може да доведе до измиране на видове, особено в Арктика, алпийските и крайбрежни зони (глава 2).
Налог заменика окружног шерифа за хапшење Тревиса Тајрија. У складу са налогом за хапшење, који је издао...
Заповед на Зам. гл. прокурор на САЩ за задържане на Травис Тайри съгласно надлежно издадена заповед...
Па, то ће ме опет довести до 12.
Ето така отново ще получим 12.
Мислим да ће ово довести поенту до циља.
Мисля, че основното ще ни се набие в главата.
Морамо га наћи и довести овде на сигурно.
Трябва да го доведем тук, побезопасно е.
Стајаћу за кормилом и довести је уздуж лађе.
Ще стоя зад кормилото и ще го насоча успоредно на кораба.