Превод КСКСКСКС на Вијетнамски језику:


Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Ovim su u stvari zabranjena autonomna oružja u američkoj vojsci, ali ta direktiva bi trebalo da postane trajna.
Chỉ thị này tạm thời nghiêm cấm hiệu quả vũ khí tự động trong quân đội Mỹ nhưng cần thực hiện lâu dài, cố định.