Превод КСКСКСКС на Вијетнамски језику:


  Речник Српски-вијетнамски

кључне речи : Mất Thua Lạc Dấu Trận

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Izgubili?
Mất?
Izgubili smo.
Chúng ta bị thua.
Izgubili ste.
Bạn sai rồi.
Izgubili smo.
Chúng tôi đã thua.
Izgubili su.
Họ đã thua, họ bại trận.
Izgubili šta?
mất cái gì?
Izgubili ste!
Ông thua rồi
Izgubili smo.
Chu ng tôi đa thua!
Izgubili ste ih?
Anh lạc mất họ rồi ư?
Izgubili smo vezu.
Mất liên lạc rồi. Chúa ơi.
Izgubili smo Leva.
A.J.!
Izgubili smo Grubera.
Mất Gruber rồi.
Pa... Izgubili smo.
Chúng ta thua rồi.
Izgubili smo Fernanda.
Chúng ta đã mất Fernando.
Mi smo izgubili.
Chúng ta đã thua.
Dvojicu smo izgubili.
Tám. Chúng ta đã mất hai.
Izgubili smo ga.
Ta mất dấu hắn rồi.
Izgubili smo konvoj.
Mình lạc đoàn xe rồi. (Tiếng Ý)
Izgubili ste sina?
Ông đã mất con trai?
izgubili smo Acresa.
Chúng ta mất Acres rồi.
Izgubili smo ga.
Chúng ta thoát rồi.
Izgubili smo kola.
Chúng tôi làm mất toa xe rồi.
I IZGUBILI ÈETVORICU.
Trong khi chúng mày để mất 4.
Izgubili smo ih.
Chết tiết!
Izgubili ste 58.000 .
Ông thua 58000
Onda ste izgubili.
Anh sẽ thua.
Izgubili smo Hollywooda.
Chúng tôi đã mất Hollywood.
Izgubili smo pratioca.
Chúng tôi mất đồng đội.
Izgubili smo rat?
Chúng ta thua ư?
Izgubili smo 3.000 .
Thua 3000 đôla tai bàn rulét.
Izgubili smo kran!
Chúng tôi đã mất cần cẩu! Nói lại đi, cái gì thế?
Izgubili smo Krelca !
Chết tiệt!
Izgubili smo kontakt.
Mất liên lạc.
Izgubili smo gravitaciju!
Chúng ta đã bị mất trọng lực rồi !
Izgubili smo pilota.
Mất phi công rồi,
Izgubili smo dete.
Chúng tôi đã mất một đứa con.
Izgubili ga? Nju.
Mất?
Nju smo izgubili.
Phải, đã bị mất.
Izgubili su ga.
Lão chết rồi.
Izgubili smo ih.
Đã mất dấu.
Izgubili smo komunikaciju.
Mất tín hiệu.
Izgubili smo Enterprise.
Ta không nên hy sinh ...
Izgubili smo vizuelno.
Mất hình rồi. Không thấy gì hết.
Izgubili smo ga.
Tao mất dấu nó... có ai thấy nó không?
Izgubili smo ga.
Chúng tôi mất dấu.