Превод КСКСКСКС на данском језику:


  Речник Српски-дански

тржишних информација - превод : информација - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Информација
Information
Информација
Information
Информација
Info
Табела информација
Tabelinformation
Више информација...
Mere information...
В'Џеру треба информација.
Informationen bliver ikke frigivet!
За више информација, погледајте.
Se for mere information.
Информација о безб иједности
Sikkerhedsinformation
Нама је потребна информација.
Hvad vi har brug for er information.
Већ у прикупљању информација.
Det er på input siden.
Одакле вам та информација?
Hvor fik De de oplysninger?
Информација неће бити предата.
De har undertrykt Skaberen.
То је вероватно најнепотребнија информација.
Det er helt unødvendigt at vide.
То је ова информација овде.
Det kan vi se her.
Више информација о Копетеа на Вебу
Mere kopete information på internettet
Привлачи нас добро организован недостатак информација.
Det er dette velorganiserede fravær af information, der tiltrækker os.
Као што видите имамо мало информација.
Som I kan se, har vi meget lidt at gå efter.
Гледајући ове податке, ми смо дупло више неједнаки од неких других успешних тржишних демократија.
Ved det mål er vi dobbelt så ulige som nogle af de andre succesrige markedsdemokratier.
За више информација посетите ове веб сајтове
For mere information besøg gerne følgende netsteder
Више информација даје ИЕТФ ов РФЦ 2397.
IETF RFC2397 har mere information.
Напишите нешто информација на енглеском о отпремку.
Udfyld venligst informationen om dit upload på engelsk.
Мислим да је добра информација да поштују
Jeg tror han er en god information til at respektere, at jeg har brug for at tænke ørkenen nonsens
То је један од његових извора информација.
Det er kun én af hans kilder.
Пакла му, одакле долази до тих информација?
Hvor fanden fik han alle de oplysninger fra?
садржи више информација о фасциклама које КДЕ користи.
indeholder mere information om mapperne som kde bruger.
Нема доступних информација. Наведени објекат KAboutData не постоји.
Ingen information tilgængelig. Det leverede KAboutData objekt eksisterer ikke.
Кратки туторијали, у облику разраде поступака или општих информација.
Korte, opgavebaserede eller informative kurser.
Више информација о аутоматском прекидању везе можете наћи у.
Du finder mere information om automatisk afbrydelse under.
Ниједан кључ није увезен. Више информација потражите у детаљном дневнику.
Ingen nøgle importeret. Se den detaljerede log for mere information.
Дакле, ово је стварно непотребна информација само да нас омета.
Nadias længde er ikke brugbar.
Увоз кључа није усп ио. Више информација потражите у детаљном дневнику.
Import af nøgle mislykkedes. Se den detaljerede log for mere information.
ОК, мислим да имамо довољно информација да почнемо да цртамо ово.
Nu har vi noget information, vi kan tegne.
Једначине су заиста само математички приказ истих информација које имамо овде.
Ligningerne er egentlig bare en matematisk repræsentation af oplysningerne.
Исто је и са X овима, у ствари немате довољно информација.
Det samme gælder for X'erne.
А то значи да један константан, огроман ток информација иде горе.
Og det det betyder er, at der konstant forsvinder store mængder data op.
Мораћу да претражим своју архиву да бих дошао до тих информација.
Jeg må kigge i mit gamle arkiv.
Бринем се зато што нам је то једини извор информација, капетане.
Jeg er bekymret over, at det er vores eneste informationskilde, kaptajn.
За више информација о пројекту, посетите КДЕ ову домаћу страницу за приступачност.
For mere information om projektet, besøg kde 's hjemmeside for handikapstøtte.
КГПГ не може да промени лозинку. Више информација потражите у детаљном дневнику.
KGpg kunne ikke ændre adgangsfrasen. Se den detaljerede log for mere information.
Ниска резултат увоза неподржаног је формата. Више информација потражите у детаљном дневнику.
Den importerede resultatstreng har et ikke understøttet format. Se den detaljerede log for mere information.
Ја сам професор информатике и моја специјалност је безбедност компјутера и информација.
Jeg er professor i datalogi, og er ekspert indenfor computer og informationssikkerhed.
Можда су добили име домена, можда су желели да чувају оволико информација.
Måske er det fordi, de vil indeholde så meget information.
Ако В'Џер уништи Ентерпрајз, информација коју В'Џер тражи ће такође бити уништена.
Hvis V'Ger ødelægger Enterprise, vil informationen, som V'Ger forlanger, også forsvinde.
Једини проблем је у томе што, кад имате толико информација, морате да нађете праву ствар, а то може да буде невероватно тешко јер располажете са толико информација.
Det eneste problem er, at når man har så meget information, skal man finde de gode ting, og det kan være utrolig svært når man håndterer denne mængde.
Ова ставка менија исеца садржај тренутног избора у клипборд. За више информација погледајте.
Dette menupunkt klipper den nuværende markerings indhold ud til klippebordet. Se for mere information.