Превод КСКСКСКС на данском језику:


  Речник Српски-дански

у осамдесетим - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

У реду, у реду, у реду.
Vi har ikke lavet nogen fejl alligevel.
У реду, у реду.
All right, all right!
У повратку у Дербишир.
Vi skal til Derbyshire.
У јакни, у џепу.
I min frakke.
У затвору. У затвору?
I et fængsel.
У реду, у реду.
Det har jeg aldrig hørt.
У реду. У четири.
Jeg må smutte nu.
У реду? У реду.
All right?
У гаражи у уличици.
Kan du give mig et lift?
У реду, у реду.
Godt.
У реду, у реду.
OK. Kom nu.
У
Til
у
Kl.
у
i til som
Пребацивање сесија у КДМ у
Skifte sessioner i kdm
Уношење лозинке у КРДЦ у
krdc indtastning af kodeord
Управљање позивницама у КРФБ у.
Invitationshåndtering i krfb
Избор унос у ЦДДБ у
Vælg en CDDB indgang
Изаберите унос у ЦДДБ у
Vælg en CDDB indgang
Покрени само у КДЕ у
Autostart kun i KDE
Прикажи само у КДЕ у
Vis kun i KDE
У овом случају у коцку.
Her er det en terning.
Извештај у канцеларији у понедељак!
Rapport på kontoret mandag!
Не у десно, у лево.
Ikke dit højre, dit venstre.
Онда, у Недељу у подне.
Søndag klokken tolv.
У међувремену oстaћете у притвoру.
I mellemtiden forbliver du under opsyn.
У штабу Гестапоа у Лиону?
I Gestapos hovedkvarter i Lyon?
У Штабу Гестапоа у Лиону.
Ved Gestapos hovedkvarter i Lyon.
И имаш родитељски у школи у четвртак у 4.
Der er forældremøde på tirsdag klokken fire.
Суперкратки увод у управљање у шкољци.
Meget kort introduktion til håndtering af skallen
Уношење имена домаћина у КРДЦ у.
Indskriv et værtsmaskinenavn krdc
Уношење имена домаћина у КРДЦ у.
Indskriv et værtsmaskinenavn i krdc
Избор брзине везе у КРДЦ у.
krdc valg af tilslutningshastighed
Избор прозорског режима у КРДЦ у
krdc valg af vinduestilstand
Пример личне позивнице у КРФБ у.
Eksempel på personlig indbydelse til krfb
Скорашње изм јене у КППП у
Nylige ændringer i KPPP
Прошири табулаторе у размаке у излазу
Udvid tab til mellemrum i uddata
Краљ буљила у њега у чуду.
Kongen stirrede på ham i forbløffelse.
Био сам у близини решавају у
Jeg var så tæt på at blive løst i
Краља буљила у њега у чуду.
Kongen stirrede forundret på ham.
Дакле, промена у је 2 у.
Delta y er 2 minus y.
У мају сам ишао у Турин.
Jeg tog til Torino i maj.
У пензију! Не само у пензију.
Du behøver ikke at gå på pension.
Наздравићемо у то име у Лондону.
Det ma vi skale pa i London.
Снимљен у апартману у твом хотелу.
Taget i brudesuiten pa dit hotel.