Превод КСКСКСКС на енглеском језику:


  Речник Српски-енглески језик

тренинг - превод : Engleski тренинг - превод : тренинг - превод : Engleski - превод : тренинг - превод : тренинг - превод :
кључне речи : English English England Spoke Speak

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Дајте вашем програму тренинг приступачности
Give your application an accessibility workout
Лекари и сестре такође пролазе тренинг.
Now, doctors and nurses they too get trained.
Овде носим стандардну тренинг опрему за такмичарско памћење.
This is me wearing my standard competitive memorizer's training kit. (Laughter)
Прва је тренинг, оснаживање, повезаност међу браниоцима широм света.
First is the training, empowerment, and connection of defenders worldwide.
Engleski
English
Je l' govori neko engleski ovde? Engleski?
Does anyone here speak English?
Ово је тренинг филм за школу за кловнове коју су имали.
This is actually a training film for a clown college that they had.
Govorim engleski.
I speak English.
Razume engleski.
He understands English.
Ne engleski
(Non English) (French) Mais Des fois on peut voir parce Que Les gens ici faire Des choses on peut manger. (French) Mais quand tu es fâché avec quelqu'un c'est pas passé the first time.
Govorite engleski.
You speak English.
Govorite engleski.
What does that mean?
Govori Engleski.
He's speaking English.
Engleski rob.
An English slave.
Prièaj engleski.
Talk English.
Govori Engleski!
You speak English!
Engleski èasopis.
English magazine.
Engleski kanal.
The English Channel.
Engleski brodovi.
English ships. Yes.
Najbolji engleski štof! Najbolji engleski štof, gospodine Biberkopf!
These men clearly have no sense of patriotism!
Ja govorim engleski.
Ich spreche Englisch.
Zna on engleski.
He understands English.
Razumete li engleski?
Can't you understand English?
To nije engleski.
It's not English.
Zato, govori engleski.
Therefore, speak in English.
On govori engleski.
He speaks English.
Govorite li engleski?
Do you speak English?
Doktorirao sam engleski.
I was an English major.
Ti govoriš engleski.
You speak English.
Vi govorite engleski.
You speak English!
Učitelj perfektan engleski.
T ... perfect English!
Izvolite, engleski èaj.
There you go, English Breakfast.
Ne govorim engleski.
Je ne parle pas anglais.
Ne govori engleski.
He can t speak English.
Teèno govorimo engleski.
Speaking English very fluent.
Ne prièate Engleski?
No English?
Govorite li engleski?
Come in. Do you speak English?
Govoriš li engleski?
So, we meet again, eh?
Razumeš li engleski?
Do you understand English?
Engleski je težak.
English is a pain.
Kad nauèi engleski.
When he learns to speak a little English.
Ne govorim engleski.
I can't speak English.
Ja sam engleski general.
Je suis un général anglais.
On ne govori Engleski.
He don't speak English.
Gde si naučio engleski?
Where did you learn English?