Превод КСКСКСКС на естонском језику:


  Речник Српски-естонски

високо - превод : високо - превод : подршку - превод : високо - превод : високо - превод : високо подршку - превод : подршку - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

високо
Kõrge
Инсталирај подршку за МП3
Paigalda MP3 toetus
додао подршку за НТП
Lisas NTP toe
Активирај подршку смарт картица
Kiipkaardi toetuse lubamine
Користи подршку за К обавештења
KNotify toetuse kasutamine
Додаје подршку за скриптовање КросомName
Krossi skriptimise toetusName
Остављено за подршку старијим системима
Jäetud pärandvara toetuseks
Креирајте високо квалитетне хемијске формуле
Kvaliteetsete keemiliste valemite loomine
Високо подесиви раднооквирни менаџера прозораName
Igati seadistatav aknahalduri raamistikName
Горе високо, изнад линије заставе.
Ronige mastitippu ja vaadake taglastus üle!
Мора да смо врло високо.
Oleme vist päris kõrgel.
Хајде људи, подигните тај натпис високо.
Nii, mehed, pange see silt üles!
За ову врсту поставе не пружамо подршку.
Selline seadistus ei ole õieti toetatud.
Ваулти небо тако високо изнад наших глава
Vaulty taevas nii kõrgel meie peade kohal
Бонд има високо мишљење о себи. Мишљење?
Meie Hr. Bond on ilmselt endast heal arvamusel.
Високо свештенство храма. Океј, горе с тим!
Paistab, et sulle meeldib siin.
Ова игра још увек нема подршку за савете.
Sellel mängul pole veel vihjete tuge.
Подршку за то је наравно нашао у Библији.
Loomulikult leidis ta sellele kinnitust Piiblist.
Друштва, тако високо Ста он мисли о томе.
Ühiskonnas, nii väga ta mõelda.
Он очигледно има високо развијен осећај, за драму.
Tal on ilmselt hästi arenenud, ütleme, draama tunnetus?
Закрпа за подршку ИП опсега у дијалогу филтрирања ИП ова
Paik IP vahemike toetuse lisamiseks IP filtri dialoogi
Побуњеници ће наставити да добијају подршку Империјалног Сената све док...
Mässajad võidavad toetust Senatis...
Сви људи, међутим високо образовани, да задржи неки сујеверан инклингс.
Kõik mehed siiski kõrgelt haritud, säilitada mõned ebausklik inklings.
Да, имамо веома високо развијен осећај за духовитост овде доле.
Jah, söör. Meil on siin kõrgelt arenenud huumorimeel.
Мачу истине, полети високо, ... да сво зло падне на дно дубоко!
Nüüd lendle, tõemõõk, kiirelt ja kindlalt, et kuri sureb ja hea jääb püsima!
Хе гроанед изненада и леант напред, подршку својој невидљив главу невидљив руке.
Ta oigas ootamatult ja leant edasi, toetades tema nähtamatu pea nähtamatu käed.
Много дрвећа, видљиво је, терен је нераван... осим ако није негде високо.
Kui see ei olnud just... mingi koht kõrgel üleval.
Сама ветар је престао и бриљантан, дубоко плаво небо заобљен високо изнад Моорланд.
Tuul ise oli lõppenud ja särav, sügav sinine taevas kumer kõrgused nõmmedel.
Не знам зашто је то, али ја врсту осећам да бих своју моралну подршку!
Ma ei tea, miks see on, aga mul selline tunne, tahaks oma moraalset tuge!
Амарок тренутно не може да пушта МП3 фајлове. Желите ли да инсталирате подршку за МП3?
Amarok ei suuda praegu MP3 faile esitada. Kas soovid selle toetuse paigaldada?
КДЕ пружа високо подесиво окружење радне површи. Овај преглед претпоставља да користите подразумевано окружење.
kde pakub äärmiselt kohandamisvõimelist töölauakeskkonda. Siinkirjeldatu eeldab, et sa kasutad vaikeväärtusi ega ole neid veel muutnud.
Ваше Величанство има нешто што би требало вредности још више високо , рекао је Холмс.
Teie Majesteet on midagi, mida ma väärtus veelgi kõrgelt, ütles Holmes.
Она нема стопала и има врло мршаве руке, које подиже високо до својих груди.
Tal ei ole jalgu ja ta käed, mida ta toetab oma rindadele, on väga peenikesed.
Оне се паре високо у Арктику, а презимљавају доле у јужном делу Јужне Америке.
Nad pesitsevad Arktikas ja talvituvad Lõuna Ameeriakas.
Ово је високо као зграда са 42 спрата, а ставио сам Кип слободе ради поређења.
See on 42 kordse maja kõrgune, ja ma panin Vabadussamba võrdluseks kõrvale.
Ваше Величанство има нешто што ми треба вредност чак и више високо , рекао је Холмс.
Teie Majesteet on midagi, mida ma peaks väärtus ka kõrgemalt, ütles Holmes.
Можете добити оптималан хранљив усев путем високо квалитетног, течног земљишта које се полива преко корења биљака.
Ja tegelikult on võimalik saada korralikku toitainete saaki, kasutades kõrge kvaliteediga vedelat pinnast, mis voolab üle taimede juurestiku.
Ја призивати те од сјајне очи Розалин је, по њеном високо чело и њен скерлет усне,
Ma võluda sind Rosaline on säravad silmad, tema kõrge laup ja tema Scarlet huule
Скоро сви се придружила у певању ту песму, која непрекидно расло високо изнад завијање од олује.
Peaaegu kõik liitunud laulab selle laulu, mis paisutatud kõrgel kisades of tormi.
У поверењу, после избора ће доћи до промена у Одељењу. Ви високо котирате у мојим плановима.
Kapten, mitteametlikult öeldes on jaoskonnas pärast valimisi tulemas muutused ja teie sobite väga hästi mu plaanidesse.
Обратите се подршци ради даље помоћи, било да се ради о систем администратору или групи за техничку подршку.
Edasise juhatuse saamiseks võta ühendust tehnilise toega või süsteemi administraatoriga.
Данијелу Молкентину Daniel. Molkentin. mail за пристајање у системску касету, уређивање ознака у реду , исправке грешака, поборништво, моралну подршку.
Daniel. Molkentin Daniel. Molkentin. mail süsteemsesse salve dokkimise, vahetu siltide redigeerimise, veaparanduste, propageerimise ja moraalse toe eest.
После потапања двије године и онда леже високо шест месеци је перфектно звук, иако пун воде прошлости сушење.
Pärast leotamiseks kaks aastat ja siis asub kõrge kuue kuu jooksul oli see täiesti terve, kuigi vettinud viimase kuivatamine.
Мислила госпођа Медлоцк највише непријатан особу коју она икада видео, са њен уобичајено, високо обојена лица и њене заједничке фино хаубе.
Ta arvas proua Medlock kõige ebameeldiv inimene ta oli kunagi näinud, tema tavaline, tugevalt värvunud nägu ja tema ühine trahvi kapoti.
Из овог пројекта добијамо подршку за нашу мрежу, као и осећај доприноса покрету за заштиту животне средине другачије него само завртање нових сијалица.
Mida me sellest projektist saame? Me saame toetust oma tööle, samuti võimaluse reaalselt aidata kaasa keskkonnahoiule muul moel, kui lihtsalt uusi lambipirne sisse kerides.