Превод КСКСКСКС на кинеском језику:


  Речник Српски-кинески

прикупити - превод : прикупити - превод : прикупити снагу - превод : прикупити снагу - превод : прикупити - превод :
кључне речи : 力量 实力 能量 电力

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Даје му снагу.
给人力量
Пребаците снагу на предње штитове.
电力转移到前反射屏 电力转移到前反射屏
Узмите ручак. Повратиће вам снагу.
吃点东西吧 吃了你就有精神了
ДРЖИТЕ СЕ НИСКО. ЗАМРАЧЕЊА И ПОЛИЦИЈСКИ ЧАС СТУПАЈУ НА СНАГУ.
小心榴霰弹 快找掩护
Морате поново покренути КДЕ да би изм јене ступиле на снагу.
要让这些更改生效 您必须重新启动 KDE
Морате поново покренути дијалог да би пром јене ступиле на снагу
要使更改生效 您需要重新启动对话框
Морате поново покренути програме у погону да би ове изм јене ступиле на снагу.
要让这些更改生效 您必须重新启动正在运行的应用程序
Када додајете нови унос, да би измене ступиле на снагу притисните Enter пошто унесете његово име.
当添加新项目时 请在您输入完名称后按回车键以使更改生效
Овд је можете одредити зону уклапања уз прозоре, тј. снагу магнетног поља које ће привлачити прозоре један уз други када се нађу у близини.
您可以设置窗口的吸附区 即磁场的 吸引力 它使窗口移近另外的窗口时彼此吸附到一起
Овд је можете одредити зону уклапања уз ивице екрана, тј. снагу магнетног поља које ће привлачити прозоре уз ивицу када се пом јере близу ње.
您可以设置屏幕边界的吸附区 即磁场的 吸引力 它使窗口移近边界时被吸附到边界上
Овд је можете одредити зону уклапања за средиште екрана, тј. снагу магнетног поља које ће привлачити прозоре к средишту када се пом јере близу њега.
您可以设置屏幕中间的吸附区 即磁场的 吸引力 它使窗口移近中间时被吸附到中间位置
Измене су сачуване, али имајте у виду Програми се морају поново покренути да би изм јене ступиле на снагу. Изм јене могу произвести сукобе пречица у неким програмима.
更改已保存 请注意 应用程序需要重启以应用该更改 此更改在某些应用程序中会导致快捷键冲突
Глас Стигалов закон који је настао да би нас заштитио од ствари које су изазвале рецесију, и пропаст банки и све те ствари које су морале бити спашене и који је ступио на снагу 1933. је био систематски уништен.
格拉斯 斯蒂格爾法案 就係旨於避免我哋遇到 會導致經濟衰退嘅事