Превод КСКСКСКС на корејском језику:


  Речник Српски-корејски

серија - превод : боја - превод : боја - превод : боја - превод : боја - превод : боја - превод : серија - превод : серија - превод : боја серија - превод : боја серија - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Ово је серија експлозија...
폭발이 멈추지 않습니다
боја
색상
Боја
Боја
Боја
색상
Боја
색상
Боја.
Paint.
Боја.
어떤?
Боја исписа Боја исписа је боја којом се исписује текст.
글자색 글자색은 텍스트를 표시할 색상입니다.
Први је серија реновираних компјутерских учионица.
첫 번째는 컴퓨터 실습실들을 차례로 수리한 것이습니다.
Режим боја
색상 모드
Боја текста
글자 색
Мењање боја
돌아가면서 색상 표시
Брзина боја
색상 비율
Број боја
색상 수
Прелив боја
색상 변화도
Боја балона
거품 흐름
Насумична боја
랜덤 모션
Прелази боја
색상 대비
Скуп боја
색 배열
Боја неактивног
비활성 항목 색
Боја искљученог
사용하지 않는 항목 색
боја 1
색상 1
боја 2
색상 2
боја 3
색상 3
боја 4
색상 4
боја 5
색상 5
боја 5
색상 6
боја 7
색상 7
боја 8
색상 8
Боја позадине
배경색
Боја текста
텍스트 색상
Боја мреже
격자 색상
Боја аларма
경고 색상
пуна боја
단색
Унутрашња боја
내부 색
Спољашња боја
외부 색
Боја базе
뚜껑 색
Боја позади
뒤쪽 색
Боја текста
텍스트 색상
Боја фонта
글자색
Боја теме
테마 색상 사용하기
Посебна боја
사용자 정의 색상 사용하기
Бирач боја.
색상 선택기
Боја текста
텍스트 색