Превод КСКСКСКС на корејском језику:


  Речник Српски-корејски

не - превод : не - превод : не - превод : не гарантује - превод : не гарантује - превод : гарантује - превод : не - превод : не гарантује - превод : не гарантује - превод : не - превод :
кључне речи : 보장 국교 제정 출판 헌법 아냐 아무 그렇

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Ништа ти више не гарантује живот.
그게 전부예요
Ово 2 овде нам гарантује да смо дељиви са 10.
여기 2와 5가 있으니까 10의 배수가 되겠죠
Видите, господо, као пословни људи смо право на разумну гарантује добре вере.
너도 알겠지만, 여러분, 비즈니스 인간으로 우리는 좋은 합리적인 보장에 살 권리가 있어요 믿음.
Не, ја се не осећам пет стотина хиљада било довољно да гарантује као реквизит сада, ако бисмо могли да се договоримо где ћемо могу добити зидови стотина хиљада
아니, 난은 50 만 달러짜리를 못 느끼 겠어 소품으로 보장하기 위해 충분 우리는 거래를 만들 수다면 지금이라도된다 우리 벽 천 수
Не! Не! Не, не, не, не!
잠시만요
Не, не, не, не, не, не.
아니 아니 아니 아니.. 아냐, 아냐, 음, 어, 와...
Не, не, не, не, не!
안 돼 요 오 오!
Не, не, не, не.
나뭇가지를...
Не, не, не, не.
아니야, 아니야, 제발...
Не, не, не, не.
제발.
Не, не, не, не.
안돼 안돼요!
Не, не, не, не.
아이코야 Podrick Oh, no, no, no.
Не, не, не, не.
Oh no, no, no, no.
Не, не, не, не!
하지 마, 하지 마!
Он је ставити на тржиште поново под именом косе О, гарантује да произведе пун род косе у неколико месеци.
그는 생산 보장, 헤어 O의 이름으로 다시 시장에 그것을 넣어 몇 달 동안 머리의 전체 작물.
Не, не, не.
아닙니다. 아닙니다.
НЕ! НЕ! НЕ!
아냐 아냐 아냐!
Не, не, не.
6천?
Не, не, не.
아냐 아냐 아냐.
Не, не, не...
싫어, 안 할거야
Не, не, не.
아뇨!
Не, не, не...
안되, 안돼
Не, не, не.
조용해 해봐요.
Не, не. не.
안 돼...
Не, не, не.
음... 전 가 볼게요.
Не, не, не!
당겨!
Не, не, не!
길을 여시오!
Не, не, не.
아니지, 아니야 No. No.
Не, не, не...
너같은 쓰레기는 살가치가 없어
Не, не, не.
그만, 그만
Не, не, не.
아니아니.
Не, не, не.
아뇨, 아뇨 아뇨
Не, не, не!
모나리자?
Не, не, не!
헨리, 안 돼!
Не, не, не!
안 돼, 안 돼!
Не, не, не!
아냐 데니스가 힘들거야
Не, не, не.
그치만 우린 친구인걸요
Не, не, не.
아니오, 아니오, 아니
Не, не, не, не, не, не, не! Пуно о теби говори.
아니, 아니, 안 돼!
И кажу не, не, не, не.
그 다음엔
Не, не! Не, не, мој дечко!
아니, 아니! 아니, 아니, 내 아들!
Не, не, не, не. Није уопште.
전혀 그렇지 않아요
Не, не, не, не. Није мртав.
아니, 아니, 아니 안 죽었다고
Хаха. Не, не, не.
하하. 아냐, 아냐, 아냐.
Не, не, не, слушај.
어떡해 귀여워 죽겠어