Превод КСКСКСКС на корејском језику:


  Речник Српски-корејски

уметност - превод : Нова - превод : уметност - превод : нова уметност - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Нова девојка, нова породица.
난 숲으로 돌아가기 싫어
Нова...
새로 만들기...
Погледајмо сада уметност.
예술을 생각해 보죠.
То је уметност.
바로 그게 예술의 목적이라는 거죠.
Деца стварају уметност.
자, 이제... 아이들은 예술을 합니다.
Имао сам уметност.
대신에 저는 예술 과목을 했기 때문이죠.
Нова камераName
새 카메라Name
Нова КаледонијаName
뉴 칼레도니아Name
Нова наредба
새 명령
Нова врста
새 열
Нова тема...
새 테마...
Нова фасцикла
새 폴더
Нова група
새 그룹
Нова радња
새 동작
нова наредба
새 명령
Нова ставка
새 항목
Нова фасцикла
새 폴더
Нова етикета
새 레이블 입력
Нова тема
새 테마
Нова позадина
새 백엔드
нова сесија
새 세션
Нова сесија
새 세션
Нова табла
새 판
Нова партија
새 게임
Нова игра
새 게임
Нова графика
새 삽화
Нова шема
새 배열
Нова фасцикла...
새 폴더...
Нова претрага
새 검색
Нова скрипта...
새 스크립트....
Нова веза
새 연결
Нова сесија
세션 잠그기
Нова реч.
새로운 용어죠.
Волимо да стварамо уметност.
우린 예술을 만드는걸 좋아하죠.
Вратимо се на уметност.
자 다시 미술쪽으로 가봅시다
Уметност треба да подучава.
예술은 교훈적이어야 합니다.
Уметност је крајњи циљ.
예술은 최종의 궁극적인 목적입니다.
Папуа нова ГвинејаName
파푸아뉴기니Name
анголска нова кванзаName
앙골라 노보 콴자Name
Примљена нова порукаComment
새 메시지가 도착했습니다Comment
Нова тема емотикона
새 이모티콘 테마
Нова шема боја
새 색 배열
Упозорење нова сесија
경고 새 세션
Нова фасцикла маркера...
새 책갈피 폴더...
Нова РДП веза...
새 RDP 연결...