Превод КСКСКСКС на корејском језику:


  Речник Српски-корејски

прекидач - превод : прекидач - превод : прекидач - превод : прекидач - превод : прекидач - превод : прекидач - превод : прекидач Релоадед - превод : прекидач - превод : прекидач - превод : прекидач - превод :
кључне речи : 스위치 리모트 로컬 고안 위아래

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Не ако би то био твој прекидач.
당신 스위치라면 안 눌러
и могли сте да то зауставите притиском на прекидач, да ли бисте?
근데 스위치 한번 눌러서 막을 수 있다면 그러지 않겠어?
Ако боље погледате овај уређај, он има прекидач за шифрирање односно брисање текста.
이 장치를 자세히 보시면, 암호화와 비암호화를 위한 스위치가 있습니다.
Управља јачином звука на слушалицама. Неке звучне картице имају прекидач који треба ручно активирати за излаз на слушалице.
헤드폰 음량을 조정합니다. 일부 사운드카드는 헤드폰 출력을 활성화시키기 위해서 필요한 스위치가 달려 있습니다.