Превод КСКСКСКС на корејском језику:


  Речник Српски-корејски

ват - превод : тврде - превод : ВАТ - превод : тврде ват фром - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Осећаш ли како су тврде?
젖꼭지가 얼마나 단단해졌는지 느껴볼래?
Анасази, друштво Урука, Ангкор Ват, Велики Зимбабве и тако даље.
혹은 아나사지 문화(미국 아리조나, 유타 등에서 발달한 인디언 문화 역자), 비옥한 초승달지대, 앙코르와트, 대 짐바브웨 유적(아프리카 중남부의 고대 도시 유적 역자) 등 말이죠.
Не дана нитинедеља, као што тврде неки масовни произвођачи кафе.
대량 커피를 생산자들의 주장처럼 며칠이나 몇주가 걸리는 게 아닙니다.
Списи Маја тврде да је био веома заљубљен у своју жену.
마야어로 새겨진 비문에 따르면 아사와 왕이 생전 애틋이 여긴 왕비를 기리기 위해
ЦДЦ тврде каже то је оно што је узрок болесници ' пликови.
질병관리본부 보고서에 따르면 그게 환자들의 수포 원인이래
Неки људи тврде да је добро увек стављати нулу испред децималног зареза.
어떤 분들은 소수점 앞에 항상 0 을 써야 한다고 하는데요
Па, она је то разумно тврде Воркин ' гооднатуред чист да нико не може
글쎄, 그녀는 그런 합리적인가가 'goodnatured'청소 '를 열심히 일하는'사람은 아무도 수
То је стварно страшно , рекла промрмља себи, 'начин на који сви тврде створења.
'그것이 정말 무서운이야,'그녀가 자신에게 중얼 거 렸 잖아 '방식은 모든 생물은 주장한다.
Ови људи, од којих многи живе у северном Оксфорду тврде тврде да је веровање у бога слично веровању у бајке и да је, у суштини, цела ствар једна детињаста игра.
이런 사람들은, 그중 많은 이들이 북 옥스포드에 살죠, 신을 믿는 것은 요정을 믿는 것과
Тада су документи имали тврде корице, били су ручно попуњавани, и тамо је навођен ваш посао.
그 당시 서류들은 두꺼운 겉 표지와 함께, 손 글씨로 작성 됐었는데, 직업도 함께 기재되어 있었습니다.
Пре двадесет четири сата ово је право тврде гради једанаест хиљада бушела и мржње падала је киша Иммун тинејџере кад стигну
이십사시간 전 이것은 그들이 구축되어 주장할 권리가있다 만천 bushels과 증오
Наш последњи експеримент је започео мој колега Арт Арон, подвргао је магнетној резонанци људе који тврде да су још увек заљубљени, а налазе се у дугим везама.
최근 제 동료인 아트 애론은 기능적 자기공명영상(fMRI)으로 오랜 시간이 지났음에도 불구하고
17 су били срећно заљубљени, 15 управо остављени, а управо почињемо и трећи експеримент проучавање људи који тврде да су још увек заљубљени после 10 до 25 година брака.
실험대상자 중 17명은 행복한 사랑을 하고 있는 커플, 15명은 최근에 실연당한 이들이었습니다. 이제 곧 저희 팀은 결혼한 지 10년 25년이 넘도록