Превод КСКСКСКС на корејском језику:


  Речник Српски-корејски

кључне речи : 렌즈 잘라서 계약 장군 보낼

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

REFLEKTORSKO SOÈIVO.
반사 렌즈
Generalu je ispalo kontaktno soèivo.
음... 장군께서 렌즈를 떨어뜨리셔가지고요..