Превод КСКСКСКС на Летонски језику:


  Речник Српски-летонски

кључне речи : Izvairās Emocionālām Saistībām Melijs

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

On izbegava onu ženu.
Viņš izvairās no tās sievietes.
Verovatno izbegava emotivnu povezanost.
Droši vien izvairās no emocionālām saistībām.
Izbegava zemlje sa izruèenjem.
Viņš izvairās no valstīm, kuras izdod noziedzniekus.
O' Meli prihvata, izbegava napad.
O'Melijs dabū bumbu, izvairās no uzbrukuma.
Ova osoba se šunja napolje, beži, izbegava nešto.
Šis cilvēks lavās ārā pa durvīm bēgšana, izvairīšanās.
Kepec ulazi na 19. spratu, ali izbegava kamere.
Šis mazais cilvēks iekāpj 19. stāvā, bet izmanto kameras leņķus, lai izvairītos no atklāšanas.
Za èoveka koji treba da izbegava stres, izabrao si opasno mesto da se smestiš.
Lai gan jums jāizvairās no stresa, esat izvēlējies velnišķīgu dzīvesvietu.
Pravni i kazneni sistem su dodatni primeri kako naše društvo izbegava da prouèi korene problema ovakvog ponašanja.
Tiesu un cietumu sistįmas, ir tikai vįl viens piemįrs tam, kâ mûsu sabiedrîba izvairâs no patieso uzvedîbas cįloōu izvįrtįđanas.