Превод КСКСКСКС на Летонски језику:


  Речник Српски-летонски

кључне речи : Ziemasrēgu Veci Vecis Nolaupīsim Nesiet

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Pešèane kandže.
Ziemasrēgu Vecis!
Oteti Pešèane kandže
Nolaupīsim Ziemasrēgu Veci, iebāzīsim maisā
Pešèane kandže , a?
Ak tad Ziemasrēgu Vecis?
Nije Pešèane kandže !
Tas nav Rēgu Vecis. Nesiet prom!
Pešèane kandže , a?
Ziemasrēgu Vecis?
Oteti gdina Pešèane kandže ?
Nolaupīt Ziemasrēgu Veci?
To nije Pešèane kandže .
Tas nav Ziemasrēgu Vecis.
Budite pažljivi sa Pešèane kandže .
Nesiet Ziemasrēgu Veci uzmanīgi!
Gde je onaj Pešèane kandže ?
Kur viņi aizveda to vecīti?
Normalni ljudi prave pešèane dvorce.
Zini, lielākā daļa normālu cilvēku taisa smilšu pilis no smiltīm.
Oteti Pešèane kandže Štapom ga istuæi
Nolaupīsim Ziemasrēgu Veci, piekausim ar mietu
Oteti Pešèane kandže poðite sa nama,
Nolaupīsim Ziemasrēgu Veci Un tad jau redzēsim
Pešèane kandže je iza ovakvih vrata.
Ziemasrēgu Vecis ir aiz durvīm, kas izskatās šādi.
Dalje, dve netaknute pešèane rupe i jezero.
Odrij
Oteti Pešèane kandže U kutiju ga baciti
Nolaupīsim Ziemasrēgu Veci, iemetīsim šķirstā
Oteti Pešèane kandže iseæi ga u komade,
Nolaupīsim Ziemasrēgu Veci, saplosīsim gabalos
I zovu ga... Pešèane Kandže (pogrešno od Deda Mraz)
Un viņu dēvē par Ziemasrēgu Veci!