Превод КСКСКСКС на Летонски језику:


  Речник Српски-летонски

кључне речи : Rada Pārmaiņas Apziņu Apziņa

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Šta proizlazi odatle?
Kas tur tiek izpausts?
Promjena proizlazi iz svijesti no iz èega proizlazi svijest?
Pārmaiņas rada apziņa, bet kas rada apziņu?
Ali proizlazi da je ova pojava izdavačke pristrasnosti, zapravo bila veoma, veoma dobro proučavana.
Taču izrādās, ka šī publikāciju subjektivitātes parādība patiesībā ir tiksui ļoti labi izpētīta.
Veliki izvor nesreće i problema u ljudskim životima čini se da proizlazi iz precenjivanja razlika između trajnih situacija...
Gan cilvēka dzīves posta, gan nebūšanu lielākais avots, šķiet, rodas no divu ilgstošu situāciju atšķirību pārvērtēšanas...
Ova strastvena èistoæa im omoguæava pristup tajnom mestu, gde gajenje zla ide u pobornièkom maniru i uz pomoæ zla proizlazi moæ.
Šī degsme viņiem ļauj nonākt slepenā vietā kur notiek lielas ļaunuma enerģijas uzkrāšana un radīšana ļoti masīvos apmēros.
U BMJ, u prvom izdanju iz januara 2012., možete da vidite studiju koja proverava da li su se istraživači pridržavali ove odluke i proizlazi da samo jedan od pet jeste.
BMJ 2012. gada janvāra pirmajā izdevumā ir redzams pētījums, kas aplūko, vai cilvēki ir ievērojuši šo likumu, izrādās, ka tikai katrs piektais to ir darījis.