Превод КСКСКСКС на Летонски језику:


  Речник Српски-летонски

кључне речи : Tumsā Tumsa Tumsā Tumsai

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Tami...
Tumsā
Zagonetka u tami.
Tumsas noslēpumi...
Tami noène glazbe
Šai tumsā, ko auž nakts mūzika
Dosta je bilo o tami.
Gana par tumsību runāt
Tamo u tami begunac beži.
Te, kaut kur tumsā bēg bēglis,
Jedno svetlo samo u tami.
Vientuļa gaisma aklā tumsā.
u tami protiv koje si nemoèna
Šai tumsā, par ko zini To neuzveikt
U svijetu gdje dan nestaje u tami.
Valstībā, kur gaismu aprij tumsa
Ne može me zauvijek držati u tami.
Viņa nevarēs mani turēt šeit mūžam.
Ispoljavaju se u tami bez ujednaèavanja svojih motiva.
Viņi rīkojas tumši bez jebkāda iemesla.
Razmišljajte o tome kao o svetlu i tami.
Varētu teikt gaišā un tumšā.
Svoj kratki život si živeo u mržnji i tami.
Tu savu īso dzīvi es nodzīvojis riebumā un neziņā.
Senka se kreæe u tami. Ne možemo da izaðemo.
Tumsā kustās ēnas.
Izoblièenom toliko da i nije lice u toj tami...
Tik kropla, izķēmota Vai maz saucama par seju Tai tumsā
Objavljujemo tami, da neæemo biti zakinuti kratkoæom naših života.
Mēs paziņojam tumsai, ka mūsu dzīves īsums mūs nepieveiks.
Èekaæu te u tami, kada te bol konaèno ubije.
Gaidīšu tumsā, līdz sāpes tevi nogalinās.
A koji mrzi na svog brata, u tami je, i u tami hodi, i ne zna kud ide, jer mu tama zaslepi oči.
Bet kas savu brāli ienīst, tas atrodas tumsībā un staigā tumsībā, un nezina, kurp tas iet, jo tumsa darījusi aklas viņa acis.
I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.
Un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.
Ti znaš šta su probudili u tami KhazadDuma. Senku i plamen!
Tu zini, ka viņi tumsā ir satraukuši KazadDumu.
Ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane.
Bet jūs, brāļi, neesat tumsībā, ka šī diena kā zaglis varētu jūs pārsteigt,
U tami buduæe prošlosti maðionièar žudi da vidi priliku izmeðu dva sveta.
Caur nākotnes pagātnes tumsu burvis cer saredzēt viena dziesma starp divām pasaulēm
Ono èega se bojimo u tami i onoga što leži iza tame.
No kā mēs baidāmies tumsā un kas ir aiz tumsas.
Slušajte, on ne zna da ste gore. Ostanite tami i nazovite 911.
Velns.
Oni znaju, kako to neko jednom reče, u tami se pravo lice iskaže.
Viņi zina, kā kāds reiz ir teicis Tumsā slapstošies tēli.
I u toj tami kada sam slep, sa onim što zaboraviti ne mogu.
Kad tumsa apņem stundā drūmā
Ja dodjoh videlo na svet, da nijedan koji me veruje ne ostane u tami.
Es, gaisma, atnācu pasaulē, lai ikviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā.
Koji govori da je u videlu, a mrzi na svog brata, još je u tami.
Kas saka, ka viņš ir gaismā, un ienīst savu brāli, tas vēl aizvien ir tumsībā.
Trovao je njegov um 500 godina. I tu, u tami Golumove peæine, Prsten je èakao...
Piecus gadsimtus tas tas indēja viņa prātu un drūmajā Gorluma alā tas gaidīja.
Zašto si mirno stajao pola milenija ne èineæi ništa dok William sam pati u tami.
Kapec tu nostajies pret gandriz jaunu laikmetu, atstaji Vilijamu vienu tumsa?
Tamo u onoj tami, ona ima svoj dom, gde postoje sve uspomene iz njenog života.
Tur, tumsā, viņai ir mājas ar visām atmiņām no viņas dzīves.
Ako kažemo da imamo zajednicu s Njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
Ja mēs sakām, ka mums sadraudzība ar Viņu, bet staigājam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību.
Bilo je poput teroristickog napada tamo dole u tami i haosu, trcanje i vriska, u redu?
Tas bija kā terorisma uzbrukums tumsā un haosā ar bēgšanu un kliegšanu, skaidrs?
Ko zna šta si govorila tami. U kasne sate kada se èinilo da ti se život raspada.
Kas zina, ko tu esi teikusi tumsai nakts rūgtajā nomodā kad visa tava dzīve izskatās saraujamies.
Ali ti, kæeri moja ti æeš ostati u tami, u sumnji kao u zimskoj noæi bez zvezda.
Bet tu, mana meita tu paliksi tur tumsā un šaubās kā ziemas nakts, kas atnāk bez zvaigznēm.
Šta vam govorim u tami, kazujte na vidiku i šta vam se šapće na uši, propovedajte s krovova.
Ko es jums saku tumsā, par to jūs runājiet gaismā un ko jūs dzirdat ausī, to sludiniet no jumtiem!
Da obasjaš one koji sede u tami i u senu smrtnom da uputiš noge naše na put mira.
Lai apgaismotu tos, kas tumsībā un nāves ēnā sēd, un virzītu mūsu kājas uz miera ceļu.
U tami je drveće puno zvezdanog sjaja, i sve što vidim smo on i ja, doveka i doveka!
Tumsā koki ir pilni zvaigžņu gaismas. Un viss, ko redzu viņš un es, vienmēr un uz mūžu.
Ljudi koji sede u tami, videše videlo veliko, i onima što sede na strani i u senu smrtnom, zasvetli videlo.
Tauta, kas sēdēja tumsā, redz lielu gaišumu un tiem, kas sēdēja nāves ēnas valstī, ir uzaususi gaisma.
Isus im, pak, opet reče Ja sam videlo svetu ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati videlo života.
Tad Jēzus atkal runāja un sacīja tiem Es esmu pasaules gaisma kas man seko, tas nestaigā tumsā, bet iegūs dzīvības gaismu.
Uglavnom, biæa ove vrste... žive u tami... Žele da zaposednu tela živih. Tako mogu da napuste tamu... i vrate se u život.
Parasti tādas parādības, kas mīt tumsā, grib iemiesoties dzīvā ķermenī, lai pamestu tumsu un atgrieztos dzīvē.
Na obiènom jeziku to znaèi Jedan prsten da svima vlada... jedan da ih pronaðe... jedan da ih sve sakupi... i u tami spoji!
Kopējā valodā te ir rakstīts 'Viens gredzens vada tos visus, viens gredzens atrod tos...' 'un vienotā melnā gribā iekalt.'
I u toj tami... totalno se predao moæi toliko zlobnoj i perverznoj... da kada je izronio, nije preživeo nijedan deo èoveka koji je Kserks nekada bio.
Un, iegrimis šajā tumsā, viņš pilnībā atdevās tik nešķīstam un ļaunam spēkam, ka nekas cilvēcisks pēc tam no Kserksa nepalika pāri.
A Isus im reče Još je malo vremena videlo s vama hodite dok videlo imate da vas tama ne obuzme jer ko hodi po tami ne zna kuda ide.
Tad Jēzus sacīja viņiem Vēl neilgi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai jūs tumsa neapņem, un kas tumsā staigā, tas nezina, kurp viņš iet.
Kako sam bio odluèan da nikada neæu pripadati njoj, Anðelika je okrenula stanovnike grada protiv mene i osudila me na bolnu patnju u samoæi i tami za sva vremena.
Sapratusi, ka nekad viņu neiemīlēšu, Anželika sakūdīja pret mani pilsētniekus, lai es ciestu tumsā... Izlaidiet!
Zato ne sudite ništa pre vremena, dokle Gospod ne dodje, koji će izneti na videlo što je sakriveno u tami i objaviće savete srdačne i tada će pohvala biti svakom od Boga.
Tāpēc netiesājiet pirms laika, kamēr atnāks Kungs. Viņš apgaismos tumsību noslēpumus un atklās siržu nodomus, un tad katram būs gods no Dieva.