Превод КСКСКСКС на Литвански језику:


  Речник Српски-литвански

наведеном периоду - превод : наведеном периоду - превод : наведеном периоду - превод : наведеном периоду - превод : наведеном периоду - превод :
кључне речи : Laiką Laikotarpiai Sumelavote

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Прикажи у наведеном прозоруName
Rodyti nurodytame langeName
Пиксела по периоду
pikseliai per laiko vienetą
Промене у периоду 1990 2008.
Pokyčiai 1990 2008 m.
Јесам, али сам у периоду жалости.
Su juo viskas baigta, bet dabar man gedulas.
3 било дужих топлотних таласа у летњем периоду.
3 vasarą buvo daug ilgalaikių karščio bangų.
Значи ако намерно јавно лажете бићете изложени периоду ропства.
Tai reiškia, jeigu jūs nors truputį sumelavote, už tai sulauksite atpildo.
Извоз се повећао за скоро четири пута у периоду од 1997. и 2005.
Apskritai reikia dar atidžiau visapusiškai ištirti, kokį poveikį aplinkai daro didėjanti prekyba atliekomis.
У летњем периоду, град је слатко видети пуно лепих Маплес дуг путеве зелене и злата.
Vasarą, miestas yra saldus, pilnas smulkių klevai ilgai kelius žalia ir aukso.
ЕУ 12 у периоду од 2003. до 2008. године у 27 од 35 анализираних земаља.
Atliekųkiekioaugimądaugiausiaskatinavartojimasnamųūkiuoseirnamųūkiųgausėjimas.
Такође, неке болести одраслих повезују се са изложеношћу у раним годинама живота или чак у пренаталном периоду.
Be to, kai kurias suaugusių žmonių ligas mokslininkai linkę sieti su cheminių medžiagų poveikiu būsimiesiems ligoniams ankstyvoje vaikystėje arba net prieš gimstant.
Ваздушни саобраћај у ЕУ је остао четврта област најбржег развоја, достигавши 48 у периоду од 1997. до 2007.
1990 2007 m. transporto (išskyrus tarptautinę aviaciją ir jūrų transportą) išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis šalyse eaa narėse pasiekė 28 proc.
Испада да, све што морате да урадите јесте да напишете 1,667 речи на дан у периоду од месец дана.
Pasirodo, viskas, ką jums reikia daryti, yra parašyti 1,667 žodžius per dieną ir taip visą mėnesį.
Али, руже цветају само у летњем периоду, док казна каранфил њиховог образа је вишегодишња као сунце у седмом небу.
Bet tik rožės žydi vasarą, kadangi baudos gvazdikus jų skruostus daugiamečių kaip saulės šviesa septintą dangų.
Овај гомоља изгледало као тихи обећање природе на задње своју децу и хране их једноставно овде у неким наредном периоду.
Šis gumbų atrodė silpną gamtos pažadą auginti savo vaikus ir pašarų tiesiog čia tam tikru metu ateityje.
Емисије гасова са ефектом стаклене баште у подрегиону EУ 27 по секторима 2008. и промене у периоду од 1990. до 2008.
Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis 27 ių ES valstybių pagal sektorius 2008 m. (dešinėje) ir kiekio pokyčiai nuo 1990 m. iki 2008 m. (kairėje)
Јер имали су осећај да је смањење плате горе од повећања плате, чак и кад је укупан износ плате већи у периоду пада.
Nes jie jaučia, jog mažėjantis atlygis yra blogiau nei kylantis net ir tuomet, kai bendras pinigų kiekis yra didesnis mažėjančio atlygio atveju.
Идемо на датирају од хладноће петком и Велике Сновс, али мало хладније петак, или већи снег би ставио у периоду постојања човека на свету.
Mes einame pažintys šaltojo penktadieniais ir Didžiosios sniegas, bet truputį šaltesnis, penktadienis, arba didesnio sniego laikotarpio žmogaus egzistavimo pasaulyje.
Било је, као што знате, у периоду од пробног међу пакленом броду Цхандлерс, током које је страдао и сам забринут о верујем можда га зову.
Ten buvo, kaip žinote, bandomojo laikotarpio tarp pragaro laivas, aprūpinimas, per kurį jis patyrė ir turėjau susirūpinę apie mano pasitikėjimą galite juo skambinti.
Фиат чекају убиства ухватила студенти за удобно да помирити девојка сигурно себе и мислим да су урадили позив преко у посао периоду мислим да ће
Fiat laukti žmogžudystės sužvejojo patogus, kad studentai suderinti merginą tikrai pati ir manau, kad jie padaryti, kad visoje į verslo kvietimu laikotarpis manau, kad bus
ИП и итд Очекује да кажеш тако нешто Изгубили смо на том алат предузимање акције тако стално фисиони питам периоду тела само може да користи у раду
IP ir tt tikimasi jums pasakyti kažką panašaus, kad mes prarado, kad ypač įrankis imtis veiksmų, kaip kad nuolat dalioji Askin laikotarpį įstaigos tiesiog gali pasinaudoti popieriaus
С обзиром на то да се споро формира, сваки губитак земљишта изнад 1 тоне по хектару годишње може се сматрати неповратним у периоду од 50 до 100 година.
Ši biogeocheminė kompleksinė sistema yra geriausiai žinoma kaip žemės ūkio gamybos pamatas.
Теретни саобраћај расте незнатно брже од економског раста, а обим друмског и ваздушног теретног саобраћаја је највећи у подрегиону EУ 27 (43 односно 35 , у периоду од 1997. до 2007).
krovininių transporto mastas didėja šiek tiek greičiau nei ekonomika, 27 iose es šalyse labiausiai padidėjo keliais ir oro transportu vežamų krovinių kiekis (atitinkamai 43 proc. ir 35 proc. 1997 2007 m.).
У овом периоду, дошло је до релативног раздвајања глобалне екстракције ресурса и привредног раста екстракција ресурса је порасла за отприлике 50 , а светски економски производ (БДП) за око 110 (16).
Per šį laikotarpį įvyko santykinis pasaulio išteklių gavybos atsiejimas nuo ekonomikos augimo gamtos išteklių gavyba padidėjo maždaug 50 , o pasaulio bendras produktas (BVP) apie 110 (16).
Емисије гасова са ефектом стаклене баште из саобраћаја повећале су се за 24 у периоду између 1990. и 2008. у подрегиону EУ 27, не рачунајући емисије из међународног ваздушног и поморског саобраћаја (9).
Jei jos būtų įtrauktos į bendrą skaičių, tai transporto išmetamų Šesd dalis būtų pasiekusi apie 24 proc. viso 27 ių es šalių išmetamo Šesd kiekio 2008 metais.