Превод КСКСКСКС на македонском језику:


  Речник Српски-македонски

потпис - превод : скенирана потпис - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Потпис
Потпис
Потпис
Потпис
Провери потпис
Верификува потпис
Генериши потпис...
Генерирај потпис...
Потпис за повлачење
Потпис за отповикување
Потпис није пронађен.
Не е пронајден потпис.
Пров јери потпис...
Верификувај потпис...
Гриссомов потпис је стваран.
Потписот на Грисом е вистински.
Иницијали, иницијали, и потпис овде.
Иницијали, иницијали и потписот овде.
Потпис је ваљан, али је кључ непоуздан.
Потписот е валиден но клучот не е доверлив
Потпис је ваљан и кључ је безусловно поуздан.
Потписот е валиден и клучот е крајно доверлив
Напомену је датума, и без било потпис или адресу.
Белешката е недатиран, и без било потпис или адреса.
Опростите. Могу ли да добијем ваш аутог... Ваш потпис?
Извинете,гдине Џордан.Може ли да ми дадете авто....потпис ве молам?
Неисправан потпис сертификата. Ово значи да се сертификат не може ов јерити.
Потписот на сертификатот не е валиден. Тоа значи дека сертификатот не може да биде верификуван.
Лука Браси му је уперио пиштољ у главу, а отац га је уверио да ће се на уговору наћи или његов мозак или потпис.
Лука Браци му вперил пиштол во главата, и татко ми му рекол дека или мозокот или потписот ќе се најдел на договорот.
Све ваш потпис и они били то раде све погрешно све ове године које хвала и за животе преко постоји Мислим да страшну плату када одете преко њих враћају која показује исправан начин да се пошаље да природно
Ви благодарам и за животот таму мислам дека страшно плати кога одите над нив се врати повторно на која ја покажува правилен начин да се испрати Да природно