Превод КСКСКСКС на македонском језику:


  Речник Српски-македонски

страни - превод : предмет - превод : предмет - превод : предмет - превод : страни предмет дебрис - превод : предмет - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

РОМЕО страни.
РОМЕО настрана.
Фратар страни.
Монах настрана.
Ја ћу вечерас проучити предмет.
Јас вечерва ќе го проучам предметот.
На десној страни
Прикажи на десната страна
По краћој страни
QShortcut
Проклети страни телевизор.
Проклет странски телевизор.
Откуд исти предмет на два места?
Од каде ист предмет на две места?
Вуди, ти ниси предмет за колекционаре.
Вуди, ти не си предмет за колекционери.
На л ијевој страни
Прикажи на левата страна
Сличица на страни везе
Странична слика на поврзување
Остане по страни! Хајде!
Тргни се!
Ниси на његовој страни?
Мислев дека си од негова страна?
Остави то по страни.
Вметни го во содржината.
На овој страни је.
На оваа страна отиде.
Врата на левој страни.
Вратата на левата страна.
На твојој је страни.
Ќе го пресретнеш.
Он је прилично тешка поглед на предмет.
Тој се доста сериозна видите на случајот.
Као да бих разговарати на такав предмет!
Како јас ќе разговара на таква тема!
Али на оној неједнакој страни
Но на понееднаквата страна
Грегора На другој страни врата,!
Грегор!
Имају ову избости на страни.
Дали овој прободе на страна.
На његовој сте страни, Торнтоне?
На негова страна сте, Торнтон?
Време је на твојој страни.
Времето е на твоја страна.
Сада си на његовој страни?
На негова страна си?
Није ни на супротној страни.
Не ни на спротивната страна.
Један на другој страни пушта.
Еден на другата страна пушта.
Бићете сигурни на другој страни.
Ќе бидете сигурни на другата страна.
На чијој си ти страни?
На чија страна сме ние, а?
Ти си на доброј страни.
Ти си на добрата страна.
Не знам на чијој си страни.
Само да дознам на чија страна си.
У стаји, на другој страни улице.
Во шталата, преку улицата.
На којој ћете то страни објавити?
На која страна ќе го објавите тоа?
Да оставим по страни Удављену супругу ?
Да ја оставам Удавената сопруга ?
На мојој десној страни група министара.
Од мојата десна страна, ред од министри. Повеќе грешници отколку министри.
Држао је моју маму по страни.
Ја држеше мајка ми на страна.
Постоји интересантна измишљотина на страни 24.
Интересна измислица на страница 24.
Страх је пут ка мрачној страни.
Стравот е пат до темната страна.
1 музичар Ај, на часну реч, предмет може бити измењен.
1 музичар Да, со мојот troth, случајот може да се измени.
Моји студенти су попут вас, многима писање није главни предмет.
Моите студенти се како вас на повеќето пишувањето не им е главен предмет.
Клизачка трака на десној страни терминалског прозора
Ја прикажува лентата за движење на левата страна од прозорецот на терминалот
Ово је можда грешка на страни сервера.
Ова може да е грешка на страната на серверот.
Рашчистите пут! Останите по страни. Склоните се.
Тргни се.
Останите по страни. Браћај се на посао!
Вратете се на работа!
Није ваљда да сте на њиховој страни?
Вие не сте на нивната страна, и не можете да бидете.
Морамо наћи неко место на западној страни.
Треба да најдеме место на Западната Страна.