Превод КСКСКСКС на македонском језику:


  Речник Српски-македонски

употребљивост - превод : употребљивост problem - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Problem?
Проблем?
Problem?
Проблем?
Problem?
Проблем?
Problem.
Имаме проблем</b>.
Problem.
Што е проблем</b>от?
Problem?
Дефект?
Problem.
Најголем проблем</b> на теренот.
Nemamo problem.
Не е проблем</b> .
Imamo problem!
Имаме проблем</b>!
Veèit problem.
Најголем проблем</b>.
Koji problem?
Кој проблем</b>?
Nije problem.
Зошто да не?
Neki problem! ? !
Има проблем</b>?
Vaš problem?
Ваш проблем</b>?
Postoji problem.
Има проблем</b>.
Imaš problem?
Имаш проблем</b>?
Ajs, problem!
Ајс, проблем</b>!
Imamo problem.
Срање!
Imamo problem.
Тука! Ајде!
Imam problem!
Имам проблем</b>и!
Imamo problem.
Имаме проблем</b> овде.
Problem, pukovnièe?
Проблем, полковнику?
Imaš problem?
Дали имаш некој проблем</b>?
lmamo problem.
Имаме проблем</b>.
lmamo problem.
Имаме проблем</b>.
Mali problem.
Имаме мал проблем</b>.
Imamo problem.
Се појави проблем</b>.
Imamo problem.
Хари, имаме проблем</b>.
Koliki problem?
Колкав проблем</b>?
Nemam problem.
Немам проблем</b>и.
Nemam problem.
Немам проблем</b>.
Postoji problem!
Имаме проблем</b>!
lmam problem.
Имам проблем</b>.
Problem napasnika?
Проблем со пакосници?
Imamo problem!
Имаме си голем проблем</b>.
Piterov problem.
Питер е важен.
Imam problem.
Имам проблем</b>.
Imamo problem.
Иамеме проблем</b>.
Imam problem.
Роџер, имам проблем</b>. Да?
lmate problem.
ИМАШ ЕДЕН МАЛ ПРОБЛЕМ.
Neki problem?
Има некаков проблем</b>?
Jedini problem?
Единствениот проблем</b>?
Imam problem.
Јас имам проблем</b>.
Moj problem?
Да, во стапица сум како стаорец!
Tundžel Najosnovniji problem Turske je kurdski problem.
Tунчел Најфундаменталниот проблем</b> на Турција е курдскиот проблем</b>.