Превод КСКСКСКС на норвешком језику:


  Речник Српски-норвешки

крајњи - превод : крајњи - превод : вредност - превод : вредност - превод : вредност - превод : Вредност - превод : вредност - превод : вредност - превод : крајњи - превод : крајњи - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Вредност
Verdien
Вредност
Verdi
Вредност chip
Mengde hugging
Вредност ивице
Mengde kant
Вредност тачке
Pikselmengde
Вредност завијања
Mengde snurr
Вредност поготка
Treffrate
Вредност прилагођења
Verdien for justeringen
Најмања вредност
Minimumsverdi
Највећа вредност
Maksimumsverdi
Прикажи вредност
Tegn verdi
Приступачна вредност
Tilgjengelig verdi
Крајњи рок је и даље 20.00 27.
Nei. Fristen utløper klokken 20.00 den 27.
Делта Вредност Боје
Deltaverdi for farge
Најмања вредност прилагођења
Minimumsverdi for justeringen
Највећа вредност прилагођења
Maksimumsverdi for justeringen
Вредност елемента напретка
Verdi for fremgangsmåleren
Вредност са списка
Verdi i listen
Место за вредност
Plassering av verdi
Приступачна МДИ вредност
Tilgjengelig MDI verdi
Дајете вредност јефтиној роби.
De setter absurd verdi på menneskehetens unyttige varer.
Приступачна МДИ вредност овог објекта
Tilgjengelig MDI verdi for dette objektet
Најмања дозвољена вредност за X координату
Minste mulige verdi for X
Највећа дозвољена вредност за X координату
Største mulige verdi for X
Најмања дозвољена вредност за Y координату
Minste mulige verdi for Y
Највећа дозвољена вредност за Y координату
Største mulige verdi for Y
GtkIconSize вредност која одређује величину исцртане иконе
Verdien for GtkIconSize som spesifiserer størrelsen for rendret ikon
GtkAdjustment који садржи текућу вредност овог опсега
GtkAdjustment som inneholder nåværende verdi for dette områdeobjektet
Место на којем се приказује текућа вредност
Posisjon hvor aktiv verdi vises
GtkAdjustment који одређује вредност водоравног положаја овог погледа
GtkAdjustment som bestemmer verdiene for horisontal posisjon for dette visningsområdet
GtkAdjustment који одређује вредност усправног положаја овог погледа
GtkAdjustment som bestemmer verdiene for vertikal posisjon for dette visningsområdet
Користи се за обавештавање да је вредност измењена
Brukes til å varsle at verdien er endret
Логичка вредност која назначава да ли је мени отцепљен
En bolsk verdi som indikerer om menyen er avrevet
Број децималних места која ће бити приказана за вредност
Antall desimalplasser som vises i verdien
Да ли се текућа вредност приказује као текст уз клизач
Om aktiv verdi vises som en streng ved siden av rullelisten
Логичка вредност која назначава да ли мени преузима унос са тастатуре
En bolsk verdi som bestemmer om menyen tar tastaturfokus
Укупна вредност не сме бити мања од 100 милиона фунти по садашњим ценама на тржишту.
Totalverdi intet mindre enn 100 millioner pund etter dagens markedspris.
Вредност већа од 0 одређује колико секунди слика остаје на екрану пре аутоматског приказа следеће. Нула искључује аутоматско разгледање.
En verdi større enn 0 bestemmer antall sekunder før neste bilde vises automatisk. Null deaktiverer automatisk fremvisning.
Ако кључ за подешавање провидности има вредност COLOR , онда овај кључ утврђује боју која ће бити коришћена за обележавање провидности.
Hvis nøkkel for gjennomsiktighet har verdien COLOR bestemmer denne nøkkelen farge som brukes for å indikere gjennomsiktighet.
Језик на коме је текст, као ISO код. Панго ово може користити као наговештај при исцртавању текста. Уколико није постављено, користиће се одговарајућа вредност.
Språket denne teksten er skrevet i som ISO kode. Pango kan bruke dette som et hint når teksten rendres. Hvis dette er ikke er satt finnes et passende forvalg.