Превод КСКСКСКС на норвешком језику:


  Речник Српски-норвешки

фонд - превод : менаџер - превод : фонд - превод : фонд - превод : менаџер - превод : менаџер институционални фонд - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Учитељски пензиони фонд.
Lærernes pensjonsfond. Kast en kake i trynet på ham.
Ла Шо де Фонд
La Chaux de Fonds
Он је њен менаџер.
Og hun danserinne.
Ја сам менаџер овог брода.
Jeg er sjef over denne båten.