Превод КСКСКСКС на португалском језику:


  Речник Српски-португалски

отказивање радње - превод :
кључне речи : Loja Lojas Gerente Loja Ilegais

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Радње
Acções
Радње
Acções
радње
Acções
Специјализоване радње
Acções Especializadas
Радње менија
Acções de Menu
Радње уређајаComment
Acções do DispositivoComment
без радње
Nenhuma Acção
Радње прозора
Acções da Janela
Име радње.
Nome da acção
Име радње
Nome da acção
Извези радње
Acções da Exportação
прозор радње
Janela de acção
Својства радње
Propriedades da Acção
Својства радње
Propriedades da acção
без радње
Sem acção
друге радње
Outras Acções
Радње мишем
Acções do Rato
Доступне радње
Acções disponíveis
Тренутне радње
Acções actuais
Назив радње
Nome da Acção
заставица радње
Opção da Acção
датум радње
Data da Acção
Системске радње
Acções do Sistema
Изабране радње
Acções seleccionadas
Обрисати радње?
Remover as Acções?
Додавање радње
Adicionar uma Acção
Уређивање радње
Editar a Acção
Доступне радње
Acções disponíveis
Без дозволе за отказивање наступајућег гашења start of shutdown
Sem permissões para cancelar o encerramento pendente start of shutdown
Радње с фајлом
Abrir Gravar
Радње насловне траке
Acções da Barra de Título
Нема изабране радње
Não Está Nenhuma Acção Seleccionada
Укључи радње клипборда
Activar as Acções da Área de Transferência
Укључи радње клипборда
Activar as Acções da Área de Transferência
радње с тапетом
Acções do Papel de Parede
Плазма радње садржалацаComment
Acções do Contentor do PlasmaComment
Непознате радње садржаоца
Acções do Contentor Desconhecidas
Радње са контактимаComment
Acções do ContactoComment
Ограничења за поједине радње
Restrição das acções específicas
Прекини све позадинске радње
Interromper todas as tarefas em segundo plano
Радње активне ивице екрана
Acções do Extremo do Ecrã Activo
Радње за угао екрана
Acções nos Cantos do Ecrã
Радње по МИМЕ типу
Activar as acções baseadas no MIME
Прековр ијеме искакања радње
Tempo limite para o menu das acções
Опозови скорашње уређивачке радње
Reverter as acções de edição mais recentes