Превод КСКСКСКС на румунском језику:


  Речник Српски-румунски

пракса - превод : на - превод :
Pe

пракса - превод : Пракса - превод : пракса - превод : заснована - превод : пракса заснована на доказима - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Наука је заснована на посматрању.
Ştiinţa se bazează pe observaţie.
Тема заснована на уверљивим дијамантима. Name
Tematică bazată pe diamante adevărate. Name
Али сопство је пројекција, заснована на пројекцији других људи.
Dar eul e o proiecţie bazată pe proiecţiile celorlalţi.
Другим речима, раса није заснована на биолошким или научним чињеницама.
Cu alte cuvinte, rasa nu are baze în adevăruri biologice şi ştiinţifice.
Пракса ми је у Чурлију.
Da, domnule?
Заснована на много доказа о свесности, на когнитивно бихејвиоралној терапији веома је јака за наше благостање.
Pe baza multor fapte despre atenție. pe baza teoriei cognitive behaviorale foarte puternice pentru bunăstarea noastră.
Музика је више била атонална, заснована на 12 тонова, а он је инсистрао на дивној музици.
Era mai mult atonală și dodecafonică. Și el a insistat cu muzica frumoasă.
Дуж заснована на чињеници да има крању и почетну тачку, тј. почетну и крајњу.
Segmentul se bazează pe faptul că are un punct de sfârșit și unul de început, sau un punct de început și unul de sfârșit.
Веза између здравља океана и људског здравља је у ствари заснована на другим једноставним изрекама.
Legătura dintre sănătatea oceanului şi cea a omului se bazează, de fapt, pe alte câteva zicale simple.
То је динаминчна, развојна платформа за дијалог и акцију, заснована на заједничкој одговорности и власништву.
Politica europeană de vecinătate (Pev) urmăreşte să consolideze cooperarea dintre Ue şi vecinii săi. este o platformă dinamică şi în continuă evoluţie pentru dialog şi acţiune bazată pe responsabilitatea comună şi de proprietate.
Мислите ли да можете донети праведну и искрену одлуку... у овом случају и према доказима који ће бити изнесени на суду?
Credeţi că puteţi da un verdict drept şi cinstit... în acest caz, conform cu dovezile care vă vor fi prezentate ?
Бизаран исход овога је да већина наше модерне културе је заправо заснована на овим претпоставкама о нашој демографији.
Așa că rezultatul bizar al acestui lucru este că majoritatea culturii noastre populare se bazează pe aceste prezumții despre împărțirea noastră demografică.
Желим да вам покажем делић тога како здрава пракса изгледа у Риверсајду .
Aşa că aş dori să vă arăt o mică parte a practicilor de fiecare zi la Riverside.
Можете видети да су корпорације биле илегалне када је Америка заснована.
Puteţi vedea că la constituirea Americii corporaţiile erau interzise.
Пракса коришћења земљишта такође може изазвати значајне хидроморфолошке промене са потенцијалним неповољним еколошким последицама.
Practicile de utilizarea terenurilor pot provoca, de asemenea, modificări semnificative hidro morfologice cu potenţiale consecinţe ecologice negative.
Јер могао бих да наставим још два сата са доказима људске неспособности за процењивање вероватноће и вредности.
Pentru că aș putea continua încă două ore cu dovezi despre incapacitatea oamenilor de a estima șansele și incapacitatea de a estima valoarea.
Неки од људи који су доведени на суђење су тамо доведени захваљујући доказима из полена, који су показали да су тела била сахрањена, ексхумирана, а потом сахрањена негде другде.
Unii din oamenii chemaţi în instanţă au fost aduşi la judecată datorită dovezilor din polen, care au dovedit îngroparea, exhumarea şi apoi reîngroparea cadavrelor altundeva.
То је научна дисциплина која се појавила пре само две деценије, а заснована је на теорији да на наше здравље и добробит током живота битно утиче период од девет месеци који проведемо у материци.
E o disciplină ştiinţifică, apărută în urmă cu circa două decenii şi bazată pe teoria conform căreia sănătatea şi bunăstarea noastră sunt de cele nouă luni pe care le petrecem în uter.
Последња игра коју сам направио заснована је на покушају да се индустрија игара и Холивуд удруже у нечему, уместо што само узимају лиценце, и да раде заједно.
Ultimul joc pe care l am făcut se baza pe determinarea industriei de jocuri video de la Hollywood să lucreze împreună la un proiect, în loc să dea licenţe de la unii la alţii, să lucreze în mod efectiv.
(Ова дефиниција је заснована на Процени умерених и бореалних шумских ресурса Одбора за дрво Економске комисије Уједињених нација за Европу (UNECE) и Организације УН за храну и пољопривреду ФАО.)
(Această definiţie se bazează pe Evaluarea Resurselor Forestiere din zonele Temperate şi Boreale a Comitetului pentru Material Lemnos al Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE) şi a Organizaţiei pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO))
Љута је на голубове, на дечака, на лорда, на порезе, љута је на мене.
E furioasă pe porumbei, pe băiat, pe duce, pe impozite, pe mine.
Док Грегор је брзо блуртинг све ово, једва свесни оног што је говорио, он је се преселио у близини комода без напора, вероватно као резултат пракса је већ имао у кревету, а сада Он је покушавао да се подигне на њега.
În timp ce Gregor a fost blurting rapid tot acest lucru, cu greu conştient de ceea ce spunea el, a sa mutat aproape de piept de sertare, fara efort, probabil ca rezultat al practică pe care a avut deja în pat, iar acum el a fost încercarea de a se ridica pe ea.
Еволуција делује на нас на исти начин на који делује на све друге.
Evolutia actioneaza asupra noastra in acelasi fel in care actioneaza asupra tuturor celorlalte specii.
Морате на то гледати као на спасавање на планини.
Trebuie să percepem aceste intervenții ca fiind operațiuni ale Salvamontului.
Мислите на Џулијана и на наше пријатеље, на падини?
Vă referiţi la camarazii noştri de pe pârtie?
Одзив на одговор на позив
Răspuns la conectare
ЦАПУЛЕТ Иди на, идите на!
Du te la Capulet, du te la!
Имамо n на први, n на први, 1 на први.
Avem un n la prima, n la puterea întâi, 1 la puterea întâi.
Спусти се на... на тркачкој стази.
Va cobori spre....intestine.
Он је на стражи на врху.
Este de pază în vârf.
Ко је на стражи на врху?
Cine este de pază în vârf? Augustín.
Нема никога на стражи на врху?
Nimeni nu este de pază sus? Pe furtuna asta!
Скочи на прозор иако је покренут на на другој виртуелној површи
Sare la fereastră chiar dacă a fost pornită într un birou virtual diferit.
Можете мислити на то као на десетине центи, ако мислите на кусур.
Sau aţi putea gândi la ele ca Dimes dacă suntem gândire despre schimbare.
Дакле, поново се фокусирамо на превенцију уместо на лечење, одмах на почетку.
Şi din nou, ne concentrăm pe prevenire mai degrabă decât pe tratament, în primul rând.
На љепљује садржај клипборда на текући положај.
Lipește conținutul clipboard ului la poziția curentă
Гледајте на то као на равноправно човекољубље.
Gândiți vă la ea ca filantropie de la om la om.
А на краља као на слугу богова.
Si pe rege, ca slujitor al zeilor.
Или погледајте на то на други начин
la fiecare şapte ouă. Sau privim un alt mod
На острву Енглеска, нема воћа на дрвећу?
În Anglia nu cresc fructe în copaci?
Пази на Марију. Пази ти на себе.
Ai tu grijă de tine.
И још на стотине њих на тавану!
Şi mai sunt alte sute în pod, căpitane.
Сатима, у јесен данима, Гледао сам патке лукаво приањају и Веер и држите Средином баре, далеко од спортиста трикове који ће имати мање потребе да пракса у Луизијани баиоус.
De ore, în zilele toamna, m am uitat raţele viclenie tac and părăseşte şi menţineţi apăsată mijlocul iazului, departe de sportiv, trucuri pe care le vor avea nevoie de mai puţin de practici în Louisiana bayous.
Она је осакаћена као девојчица, обрезана против своје воље када је имала 10 година и донела је одлуку да не жели да се ова пракса наставља у њеној заједници.
Și Agnes a fost mutilată de mică, a fost circumcisă contrar voinței ei când avea 10 ani, și ea cu adevărat a decis că nu dorește această practică să continuie în comunitatea sa.
За повратак на претходну локацију, кликните на дугме за назад на траци алатки.
Dacă doriți să vă întoarceți în pagina de web precedentă, apăsați butonul din bara de instrumente.