Превод КСКСКСКС на словачком језику:


  Речник Српски-словачки

трошкови - превод : зависна - превод : трошкови - превод : трошкови - превод : зависна трошкови - превод :
кључне речи : Výdavky Veľké Zdvojnásobili Stálo Miliárd

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Трошкови позивâ
Telefónne náklady
Трошкови прилагођавања (у милијардама евра годишње)
(Zostatkové) výdavky na nápravu škody (miliárd eur rok)
Економски оквир тог проблема зове се трошкови координације.
Ekonomicky je tento problém vymedzený pojmom koordinačné náklady .
Тако да њени трошкови морају бити 10 долара.
Takže utratí 10 dolárov.
Па морамо да кажемо да ће њени трошкови бити 10 долара.
Takže musíme povedať, že cena musí byť 10 dolárov.
Наши трошкови позајмљивања су достизали небеса и суочавали смо се са неизмирењем обавеза.
Náklady štátneho dlhu rástli raketovou rýchlosťou, a čelili sme možnému bankrotu.
Трошкови управљања институцијом значе да не можете рад тих људи једноставно укључити у институционални систем.
Náklady na chod inštitúcie vám znemožňujú jednoducho podchytiť prácu týchto ľudí v inštitučnom rámci.
Трошкови Бетси експлодирати хиљада сиве одговара да ух ... затезање знате статистику докумената бранио јер је сувише
Náklady Betsy explodovať tisíce šedé vyhovuje uh ... uťahovací poznáte štatistiky
Од првог путовања у дубинској подморници када сам отишла доле и угасила светла и видела ватромет постала сам зависна од биолуминисценције.
Od môjho prvého ponoru do hĺbky, keď som klesala, vypla svetlá a videla tie ohňostroje, bola som úplne neznalá bioluminescencie.
Али зашто не повезујем сваки од ових варијабли са једном од ових димензија овамо? ' и по обичају направимо у променљиву која је заиста зависна променљива,
Viete... ...máme dve premenné a ich vzájomný vzťah... ...ale prečo nepriradiť každej z týchto premenných... ...jeden z rozmerov tu? A dohodnime sa, že premenná y ktorá je závislou premennou, hovorili sme, že závisí na hodnote premennej x.
Табела 2.1 Особе под ризиком од поплаве, трошкови штете и прилагођавања на нивоу EУ 27, без мера прилагођавања и са мерама прилагођавања
Adaptácia zo strany Európy je naliehavo potrebná kvôli získaniu odolnosti voči klimatickým vplyvom
Мислим да ћу се залажу слабљења кокосово Пти том тренутку морао да конвертује овај мој бити опрезан кухиња сада на врху и шта радите за неке је то козметички савршен колико зависна
Myslím, že budem advokát oslabenie kokos PTY tohto bodu musel zmeniť to byť opatrní moje kuchynka teraz na vrchole a čo robíte Pre niektoré to kozmeticky dokonalé až závislé
Под условом да постоји подробна контрола квалитета ове воде, предности су велике јер воде има све више на располагању, мање се испуштају нутријенти, а смањују се и производни трошкови индустрије.
udržateľnej dostupnosti dobrej kvality vody a tiež riadenie nevyhnutných kompromisov medzi konkurenčným využívaním vody, ako napr. využívanie v domácnosti, v priemysle, poľnohospodárstve a životnom prostredí (pozri aj kapitolu 6).
Рекли су да раде на убрза социјализам ради у скоку напред и против америчког агресије сте желели радова на другова и други трошкови су исправни ово је нови мост преко акта отворен је у педесет седам деветнаест
Povedali, že pracuje na urýchlenie socializmus pracuje pre skok vpred a proti americkej agresii budete chcieť diel na kolegov a iné poplatky sú správne to bol nový most po čine otvorený v roku devätnásť päťdesiat sedem