Превод КСКСКСКС на словачком језику:


  Речник Српски-словачки

небанкарске финансијске институције - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Групишу се, формирају институције.
Spolčujú sa, formujú inštitúcie.
Напетост настаје између институције која оспособљава и институције која је препрека.
Dochádza tu k napätiu medzi inštitúciou ako pomocníkom a inštitúciou ako prekážkou.
Треће, оснивање институције је искључиво.
Po tretie, vytvorením inštitúcie zákonite niekoho vyčleníte.
Институције имају само два алата шаргарепе и штапове.
Inštitúcie majú len dva nástroje cukor a bič.
Институције мрзе кад им се каже да су препреке.
Inštitúcie neradi počujú, že sú prekážkou.
И прави циљ институције одлази на 2 до n.
A skutočný cieľ sa odsunie na 2. až n té miesto.
Као што рекох, институције су спречене да то ухвате.
Inštitúcie, ako som povedal, ju nemôžu podchytiť.
То су у ствари све финансијске или институционалне тешкоће организације групног рада.
Koordinačné náklady sú v podstate všetky finančné a inštitucionálne ťažkosti pri zabezpečovaní výstupov práce skupiny.
Данас смо глобализовали тржишта, али нисмо глобализовали наше демократске институције.
Dnes máme globalizované trhy, ale stále nemáme globalizované naše demokratické inštitúcie.
Можда ће та правила стварно побољшати начин на који се те финансијске службе понашају.
Možno tieto pravidla nakoniec zlepšia spôsob akým sa finančné inštitúcie chovajú.
Али кад завршим са тим, докторе Сандерсон, ви летите из ове институције.
Ale keď tak urobím, doktor Sanderson, vaše spojenie s týmto ústavom sa skončí.
Свако министарство морало је да буде укључено у образовање о СИДИ, чак и судије. Сви. Рекли смо да су јавност, институције, религиозне институције, школе сви су били укључени.
Každé ministerstvo, dokonca aj sudcovia museli byť zahrnutí vo vzdelávaní proti AIDS každý a povedali sme to verejnosti, oficiálnym inštitúciám, náboženským inštitúciám, školám všetci museli byť toho súčasťou.
Једноставно, то није оно чиме се наше најбоље и највеће институције високог образовања баве.
To jednoducho nie je to, na čom pracujú naše najlepšie univerzity.
Одговор институције је могу добити 75 вредности за 10 запослења одлично, то ћу и урадити.
Inštitucionálne riešenie je Môžem získať 75 hodnoty od 10 zamestnaných? Výborne!
Не можете само запослити раднике, морате да запослите друге који управљају првима и спроводе циљеве институције итд.
Nestačí len zamestnať ľudí. Treba zamestnať ďalších, ktorí ich budú riadiť a zabezpečovať ciele inštitúcie, atď.
Ја мислим да су излив нафте, спашавање банака из финансијске пропасти, криза хипотека и све те ствари апсолутно симптоми истог узрока.
A tak si myslím, že únik ropy, podpora bánk, hypotekárna kríza a podobné veci, sú úplnými symptómami rovnakej príčiny.
Већ током првог дана је његов отац поставио све финансијске околности и изгледи својој мајци и да се његова сестра, као добро.
Už počas prvého dňa jeho otec položil všetky finančnú situáciu a vyhliadky jeho matka a jeho sestra tiež.
Дакле, колико год ми желели законе о заштити, позадина институције за које су они били везани постаје мање јасна.
Takže aj keď chceme ochranné zákony, ich podstata inštitúcia, na ktorú sa viažu, sa stáva nelogickou.
Апликација за чије писање је потребно пар дана, а која се вирално шири, била је нека врста знака упозорења за владине институције.
Takže aplikácia, ktorá sa vyvíjala pár dní a potom sa šírila virálne, to je ako výstražná salva štátnym inštitúciám.
То је група забринутих грађана који су написали веома детаљан извештај на 325 страна, који представља одговор Комисији за сигурност тржишта на коментар на Закон финансијске реформе.
Je to skupina zapálených občanov, ktorí napísali veľmi detailný, 325 stranový report, ktorý je odpoveďou na dôvodovú správu SEC u na zákon o finančnej reforme.
Губите право да обликујете рад људи кад је он волонтерски, али такође сте се отарасили трошкова институције, што вам даје много већу флексибилност.
Stratíte síce právo ovplyvňovať prácu dobrovoľníkov, ale odbúrate aj inštitucionálne náklady, čo vám dá väčšiu flexibilitu.
Једна од ствари која се догађа кад институционализујете неки проблем, је да први циљ те институције одмах прелази са првобитног циља на само очување.
Prvé, čo sa stane po zinštitucionalizovaní problému, je, že prvoradý cieľ inštitúcie sa okamžite zmení z pôvodného cieľa na snahu o sebazáchovu.
Институције ће доспети под све већи притисак и што се ригидније њима управља, више се ослањају на монополе у информацијама, притисак ће бити већи.
A inštitúcie sa budú dostávať pod čoraz väčší tlak, a čím strnulejšie budú riadené, a čím viac sa budú spoliehať na informačné monopoly, tým väčší tlak pocítia.
Међу многим људима укључујући мене и оне са којима разговарам постоји колективно незадовољство начином на који ствари функционишу, начином на који се воде институције.
U väčšiny ľudí je možné vypozorovať určite u mňa a u väčšiny ľudí s ktorými rozprávam určitý druh kolektívnej nespokojnosti s tým ako sa veci majú, s tým ako sú riadene naše inštitúcie.
Оно што је важније у вези с овом апликацијом је да она представља како нова генерација третира проблем владе не као проблем окамењене институције, него проблем колективне акције.
A čo je ešte dôležitejšie na tejto aplikácii, je to, že to ukazuje, ako sa nová generácia zaoberá problémom štátnej správy nie ako problémom skostnatenej inštitúcie, ale ako otázkou kolektívneho konania.