Превод КСКСКСКС на словенском језику:


  Речник Српски-словеначки

важи - превод : важи - превод : важи - превод : важи - превод : важи следеће - превод : важи - превод : важи - превод : важи - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Важи? Важи!
Velja!
Важи.
V redu.
Важи.
O.K.
Важи!
Velja!
Важи.
Kar počasi.
Следеће
Naslednja
Следеће
Naprej
Следеће
Naslednji
Следеће
Naslednje
Следеће
Naslednja
Важи од
Veljaven od
Важи до
Veljaven do
Важи, Чарли.
Prav, Charlie.
Аха, важи.
Ja, prav.
Следеће ажурирање
Naslednja posodobitev
следеће ажурирање
Naslednja posodobitev
Следеће Спецификације
Nadaljevanje Podroben opis
Нађи следеће
Najdi naslednje
Следеће поглавље
Naslednje poglavje
Нађи следеће
Najdi naslednje
Следеће године.
Drugo leto.
Важи, само изволи.
Ja, kar pojdi.
Можда следеће недеље.
Morda naslednji teden.
Чекам следеће наредбе.
Čakam naslednja povelja.
Можда следеће седмице.
Prihodnji teden?
Сертификат више не важи.
Potrdilo ni več veljavno.
Важи, ако тако желиш.
Seveda bom, če želite.
То важи за све!
In to velja za vse tukaj!
Можете користити следеће џокере
Uporabite lahko naslednje džokerje
F3 Уређивање Нађи следеће
F2 U redi R ename
F3 Препис Нађи следеће
F1 Pomoč V sebina
F3 Уређивање Нађи следеће
F3 U redi N ajdi naslednje
Alt PageDown Маркери Следеће
Ctrl O rodja K omentiraj
Менији садрже следеће ставке
Menuji vsebujejo naslednje možnosti
Можете употребити следеће токене
Uporabite lahko sledeče žeton
Поклопи све следеће услове
Ujemanje z vsemi pogoji
Следеће у ИксММС уComment
Naslednji v XMMSComment
Покретач програма следеће генерације.
Zaganjalnik programov naslednje generacije.
Сала следеће, Вадгерс последњи.
Hall naslednji, Wadgers zadnji.
Та усклађеност обухвата следеће
Primeri doseganja takšne skladnosti so
Следеће, покупимо твог оца.
Ko odprejo mrtvašnico.
Сертификат важи почев од овог датума.
Potrdilo je veljavno od tega datuma naprej.
Сертификат важи закључно са овим датумом.
Potrdilo je veljavno do tega datuma.
Сертификат још ув ијек не важи.
Potrdilo še ni veljavno.
Важи уредниче, можда ће писати ово
Prav, založnik. Poslušaj to. Navedek